Category: Blog

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
2 april 2024
Veiligheidsbeleving: Het model van de beïnvloedbare factoren In mijn vorige blog heb ik het belang van veiligheidsbeleving als indicator van de veiligheidssituatie in de woonbuurt duidelijk gemaakt. Door onderscheid te maken in hoe verschillende kenmerken van de woonbuurt de veiligheidsbeleving beïnvloeden, kunnen Nederlandse gemeenten gerichter...
28 februari 2024
Gebruik reviews voor impactmeting in het Sociaal Domein  Een eenvoudige en laagdrempelige methode voor beschikbaarheid van data over de Sociale Basis  De maatschappelijke impact van ons werk is niet alleen cruciaal – het is een drijvende kracht. Zo voelen veel medewerkers die zich inzetten voor...
13 februari 2024
Mensen die in armoede leven hebben te maken met veel vooroordelen. Geregeld krijgt deze kwetsbare groep te horen dat ‘het hun eigen schuld is’, dat ze ‘maar moeten gaan werken’ of dat ze ‘lui zijn’. Ik ben van mening dat het niet zo zwart-wit is....
10 november 2023
Hoeveel aandacht hebben de Nederlandse gemeenteraden voor duurzaamheid en in het bijzonder voor de energie- en warmtetransitie in de coalitieperiode 2022-2026? En in hoeverre komen de onderwerpen uit het landelijk coalitieakkoord 2021-2025 op dit gebied aan bod in de gemeentelijke coalitieakkoorden? Wij zochten het uit...
6 november 2023
Het staat dagelijks in de krant: starters komen moeilijk aan een woning en blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen, doorstromers komen niet verder omdat woningen te duur zijn en senioren missen levensloopgeschikte woningen. Vanuit het Rijk wordt dan ook gestuurd op de bouw van maar...
12 oktober 2023
Door middel van deze blog wil ik een viertal punten maken: Veiligheidsbeleving is – ondanks dat het subjectief is – een belangrijke indicator om de veiligheidssituatie in de buurt weer te geven Het onderscheiden van invloeden van verschillende buurtkenmerken maakt het mogelijk om gerichter de...
11 oktober 2023
Geografische data, ook wel geo-data of ruimtelijke data genoemd, bieden gemeenten waardevolle inzichten en mogelijkheden om de leefomgeving effectief in te richten en op data gebaseerde beslissingen te nemen. Door gebruik te maken van geografische informatie en technologieën zoals geografische informatiesystemen (GIS), kunnen gemeenten de...
28 september 2023
Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen:Hier moet je als gemeente rekening mee houden   In het huidige regeerakkoord staan verschillende ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen waar het kabinet extra geld voor uittrekt. De meest opvallende: de CO2-uitstoot fors naar beneden brengen: met maar liefst 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990....
27 september 2023
Gemeenten hebben grote ambities als het gaat om verduurzamen, ook van het eigen vastgoed. Zo werk ik voor een gemeente die niet pas in 2050 conform het Klimaatakkoord aardgasvrij wil zijn, maar al in 2030. Ook op het gebied van CO2-reductie zijn veel gemeenten ambitieus....
19 juni 2023
Laat je het gebeuren? Of pak je zelf de regie over de financiële onzekerheid in 2026? De Hervormingsagenda Jeugd (hierna HAJ) is een agenda vol onzekerheden, maar met een langverwacht einddoel voor ogen: een duurzaam jeugdzorgstelsel. Daar moet behoorlijk wat voor gebeuren, niet alleen in...