Branches: Fysiek Domein

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
2 april 2024
Veiligheidsbeleving: Het model van de beïnvloedbare factoren In mijn vorige blog heb ik het belang van veiligheidsbeleving als indicator van de veiligheidssituatie in de woonbuurt duidelijk gemaakt. Door onderscheid te maken in hoe verschillende kenmerken van de woonbuurt de veiligheidsbeleving beïnvloeden, kunnen Nederlandse gemeenten gerichter...
27 november 2023
Na jaren van voorbereidingen, aanpassingen en verrijkingen, lijkt het nu eindelijk zo ver. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft als doel om het huidige complexe stelsel van wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen...
24 november 2023
De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en de Regionale Energiestrategie (RES) speelt een cruciale rol in het realiseren van deze transitie. Maar realisatie is een langdurig traject dat gepaard gaat met grote uitdagingen. Een datagedreven aanpak kan helpen om het...
23 november 2023
In slimme steden, oftewel Smart Cities, worden geavanceerde technologieën en data-analyse gebruikt om de verstedelijkingsopgave aan te pakken, en om zo de stad efficiënter, duurzamer en leefbaarder te bouwen en in te richten. In onze voorgaande blogs kon je lezen wat een slimme stad is,...
15 november 2023
Aangezwengeld door de hoge energieprijzen en geopolitieke spanningen is de energietransitie relevanter dan ooit. Op de korte termijn wordt er vooral ingezet op energiebesparing. Heel goed, want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet (duurzaam) op te wekken. Vandaar dat landelijke en regionale overheden...
13 november 2023
Dit whitepaper behandelt de Regionale Energie Strategieën (RES) in Nederland en benadrukt het belang van datagebruik voor lokale overheden in hun energietransitie. De RES is gericht op het verduurzamen van de energievoorziening in specifieke regio’s en speelt een cruciale rol in het streven naar een...
10 november 2023
Hoeveel aandacht hebben de Nederlandse gemeenteraden voor duurzaamheid en in het bijzonder voor de energie- en warmtetransitie in de coalitieperiode 2022-2026? En in hoeverre komen de onderwerpen uit het landelijk coalitieakkoord 2021-2025 op dit gebied aan bod in de gemeentelijke coalitieakkoorden? Wij zochten het uit...
8 november 2023
Heb je ooit geworsteld met het verzamelen van cruciale projectinformatie en registratiewaarden? Het kan nogal een uitdaging zijn om gegevens zoals CO2-uitstoot, brandstofverbruik, afvalstromen en andere relevante parameters vanuit verschillende bronnen te coördineren. Eindeloze e-mails, verwarrende Excel-spreadsheets en verspreide papieren documentatie kunnen een ware nachtmerrie...
6 november 2023
Het staat dagelijks in de krant: starters komen moeilijk aan een woning en blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen, doorstromers komen niet verder omdat woningen te duur zijn en senioren missen levensloopgeschikte woningen. Vanuit het Rijk wordt dan ook gestuurd op de bouw van maar...
31 oktober 2023
Slimme duurzame steden   Verschillende regio’s in Nederland hebben te maken met een grote verstedelijkingsdruk. Een toekomstbestendige stad die goed functioneert en aantrekkelijk is, vraagt om aandacht voor wonen, werken, recreatie, bereikbaarheid, energie, klimaatadaptatie, natuur en landschap. Steden zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van...