Duurzame Slimme Steden

Sharona Jansen

Slimme duurzame steden

 

Verschillende regio’s in Nederland hebben te maken met een grote verstedelijkingsdruk. Een toekomstbestendige stad die goed functioneert en aantrekkelijk is, vraagt om aandacht voor wonen, werken, recreatie, bereikbaarheid, energie, klimaatadaptatie, natuur en landschap. Steden zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot en 60 tot 80% van het totale energieverbruik. Snelle verstedelijking heeft gezorgd voor extra uitdagingen, zoals verkeersopstoppingen, waterverontreiniging en bijbehorende gezondheidsproblemen. Uitdagingen die je op een slimme manier aan kunt pakken, binnen een zogeheten Smart Sustainable City. In deze blog leg ik je uit wat een slimme stad kan betekenen voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

 

Wat verstaan we onder slimme duurzame steden?

Organisaties kunnen informatie- en communicatietechnologieën (ICT), in combinatie met hernieuwbare energie en andere technologieën, gebruiken om steden op een slimmere en duurzamere manier te bouwen en in te richten. Een zogeheten Sustainable Smart City is innovatief en voldoet aan de economische, sociale, ecologische en culturele behoeften van huidige, en vooral ook toekomstige generaties. Steeds meer steden maken de stap naar een slimme en duurzame inrichting en gebruiken ICT om bijvoorbeeld de energie-efficiëntie en het afvalbeheer te verbeteren, de huisvesting en de gezondheidszorg te verbeteren, de doorstroming en veiligheid van het verkeer te optimaliseren, de luchtkwaliteit te bewaken en water en sanitaire voorzieningen van hoge kwaliteit water te voorzien.

 

Slim energie-, afval- en waterbeheer

Een Slimme Stad zet data in om het leven van haar inwoners te verbeteren en efficiënter te maken. Deze data worden verzameld door sensoren in de stad. Deze sensoren zijn kunstmatige zintuigen om veranderingen waar te nemen, op te slaan en te analyseren. Ze zitten voornamelijk in apparaten die via het internet binnen een netwerk communiceren, waardoor men spreekt van Internet of Things (IoT).

Ook om de impact van een stad op het milieu en de toekomst te verkleinen wordt IoT ingezet, waarmee wordt geprobeerd zo verantwoordelijk mogelijk om te gaan met middelen en energie. Op het gebied van slim energiebeheer detecteren sensoren van een klimaatbeheersingssysteem de aanwezigheid van personen; bewegingssensoren of warmtesensoren detecteren wanneer er niemand in een ruimte is, waardoor het systeem de verlichting of temperatuur in deze ruimte niet op peil hoeft te houden. Slimme monitoring vindt ook plaats binnen het afvalbeheer, bijvoorbeeld door het gebruik van slimme afvalcontainers. Door sensoren te gebruiken in ondergrondse afvalcontainers, kan gedetecteerd worden wanneer een container geleegd moet worden, waar een flexibele ophaalronde op kan inspelen, in plaats van een vaste wekelijkse ophaalronde. Dit zorgt voor minder overlast in de wijk, en voor minder kilometers voor de vuilniswagen.

Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld staan steden voor grote uitdagingen op watergebied. Dit vraagt om waterslimme steden. Water speelt een belangrijke rol voor de leefbaarheid van de stad. Slimme technologieën kunnen worden gebruikt om het waterverbruik te monitoren. Bijvoorbeeld door slimme watermeters in te zetten, om waterkwaliteit en waterstanden te monitoren. Ook kunnen er door gegevens over weersomstandigheden, waterverbruik en waterstanden te analyseren, voorspellende modellen worden ontwikkeld om watervraag en -aanbod beter te voorspellen. Het draagt hiermee bij aan de duurzaamheid, efficiëntie en veerkracht van een slimme stad als het gaat om watergebruik.

Een duurzame slimme stad streeft ernaar veerkrachtig te zijn en een hoog adaptief vermogen te hebben om te reageren op uitdagingen zoals klimaatverandering, natuurrampen, bevolkingsgroei en sociale veranderingen. Door slimme technologieën te combineren met duurzaamheidsprincipes, kan een duurzame slimme stad bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor haar inwoners, terwijl het de impact op het milieu minimaliseert.

 

Meer weten over het inrichten van een slimme duurzame stad met behulp van data? Ik praat graag met je verder!

Sharona.jansen@vandamdatapartners.nl

 

Bronnen

Smart sustainable cities (itu.int)

Visie op duurzame verstedelijking gevraagd | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Smart Cities and Sustainability | Smart City

https://www.wur.nl/nl/project/op-weg-naar-de-waterslimme-stad.htm

 

Deel via

Op de hoogte blijven van Van Dam Datapartners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.