Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder, CO2-voetafdruk.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Onze inzet voor een betere toekomst

Bij Van Dam Datapartners zetten we ons in voor de maatschappelijke organisaties van Nederland. Dat betekent natuurlijk ook dat wij onze eigen organisatie nauwkeurig onder de loep nemen en bekijken op welke vlakken wij het beter kunnen doen, voor onze samenleving en voor onze leefomgeving. Bijvoorbeeld door mee te werken aan de CO2-prestatieladder (zie website). Over de verschillende manieren waarop we dat doen, lees je hieronder meer.

CO2-prestatieladder: uitstoot en reductie

We vinden het belangrijk om op een realistische manier onze CO2-voetafdruk stapsgewijs te verlagen. Om inzicht te krijgen en te geven in het energiegebruik en de CO2-uitstoot, zijn we aan de slag gegaan met de CO2-Prestatieladder. Dit is een managementsysteem om je CO2 uitstoot in kaart te brengen en gestructureerd te verlagen. De doelstelling is om in 2050 onze CO2-uitstoot gereduceerd te hebben tot 0. Onze CO2-voetafdruk in 2022 was 129 ton. Het grootste gedeelte van onze uitstoot wordt veroorzaakt door zakelijk verkeer (93%).

CO-prestatieladder
CO2-prestatieladder

Hoe de CO2-prestatieladder ons helpt

We zijn vastbesloten om onze CO2-voetafdruk te verminderen en energie te besparen waar dat kan, bijvoorbeeld door te kiezen voor energiezuinige laptops en thuiswerken te stimuleren. Voor de komende drie jaar plannen we verdere maatregelen in, waaronder de vervanging van benzineauto’s door elektrische voertuigen, het verder stimuleren van hybride werken en het beperken van gas- en elektraverbruik.

Ons hoofddoel is om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn, met jaarlijkse reductiedoelen. We communiceren intern en extern over onze inspanningen via inspiratiesessies, nieuwsbrieven, en social media. Ook doen we mee aan keteninitiatieven en -activiteiten om duurzaamheid te bevorderen. Jaarlijks voeren we interne audits uit om de voortgang te beoordelen en verbeterkansen te identificeren. Meer weten over onze inzet voor een betere toekomst? Je leest het in ons Plan van Aanpak.

CO2-prestatieladder PvA

In januari 2024 hebben de ‘CO2-bewust’-certificering ontvangen. Hier zijn we natuurlijk ontzettend trots op! Het laat zien dat we CO2-reductie als organisatie serieus nemen en stappen (blijven) zetten om een CO2-neutrale toekomst mogelijk te maken.

Om in de toekomst zoveel mogelijk bijdragen te kunnen leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot is het essentieel om deel te nemen aan initiatieven binnen onze sector. Innovatie en verbreding van kennis wordt op deze manier uitgebreid.

We hebben dan ook diverse sector- en keteninitiatieven onderzocht. Ook hebben we gekeken bij welke keteninitiatieven onze collega’s en concurrenten zijn aangesloten. We onderzoeken nu de mogelijkheid om ons aan te sluiten bij de Klimaat en Energiekoepel.

Door deelname aan keteninitiatieven blijven we op de hoogte van de duurzaamheidsontwikkelingen in onze markt en wordt het (interne) bewustzijn op het gebied van duurzaamheid vergroot.

Onze CO2-maatregelen

Om onze CO2-voetafdruk te verkleinen en nog beter te scoren op de CO2-prestatieladder, neemt Van Dam Datapartners natuurlijk maatregelen. Onze belangrijkste maatregelen zijn:

  • Beperken reisbewegingen
  • Elektrificeren wagenpark
  • Stimuleren emissieloos vervoer door de lease-fiets
  • Elektra en gasgebruik beperken

Trotse partner van JINC

Maatschappelijk. Datagedreven. De twee woorden die ons als organisatie samenvatten reiken verder dan de dienstverlening naar onze klanten. Want iets heeft pas maatschappelijke impact, als het ook echt een verschil maakt voor de mensen die onderdeel uitmaken van onze maatschappij. Helaas zijn er nog steeds veel kinderen en jongeren die geen eerlijke kans krijgen om onderdeel uit te maken van die maatschappij. Wij hopen daarin in onze samenwerking met JINC een verschil te kunnen maken.

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 500 partners uit het bedrijfsleven. Ook Van Dam Datapartners draagt sinds 2023 financieel bij om de JINC projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. De ervaring leert dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. Wij krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in ons bedrijf. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring. 

Iedereen groeit met JINC.

Meer leren over maatschappelijke thema's

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ook onderdeel van onze contentstrategie. Zo publiceren we bijvoorbeeld geregeld over de energietransitie, duurzaamheid en het datagdreven aanpakken van Regionale Energiestrategieën. Via onze kennisbank zijn deze artikelen, blogs en whitepapers (gratis) terug te vinden.

Op de hoogte blijven van Van Dam Datapartners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.