Branches: Algemeen

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
23 februari 2024
Gemeenten, versterk je informatiepositie in het jeugddomein!  Een klein pleidooi voor een duidelijke datavisie    In het jeugddomein staan gemeenten en regio’s voor grote uitdagingen die aangepakt moeten worden. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp, langere jeugdzorgtrajecten en toenemende kosten, moeten gemeenten, zorgaanbieders en het...
21 februari 2024
Doeltreffend inspelen op uitdagingen binnen Jeugdhulp en Onderwijs Een datagedreven aanpak als strategisch kompas   Allemaal wensen we dat kinderen gezond en gelukkig kunnen ontwikkelen en opgroeien. Toch ligt de weg naar een kansrijke toekomst bezaaid met uitdagingen en hindernissen, bijvoorbeeld op het vlak van...
20 februari 2024
De bevolking wordt wereldwijd steeds ouder. Ook in Nederland zien we dat door de vergrijzing het aantal ouderen toeneemt. En deze groep heeft doorgaans een grotere zorg- en ondersteuningsbehoefte dan de gemiddelde Nederlander. Om hier als overheid grip op te krijgen is er een beweging...
20 februari 2024
De Nederlandse jeugd behoort wereldwijd tot de gelukkigste. Dat neemt niet weg dat ook hier jeugdigen zijn met een behoefte aan zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt het voor toegangsmedewerkers van lokale teams vaak complex om te achterhalen wat er écht nodig is voorde...
20 februari 2024
Een datagedreven samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is van belang gebleken voor een betere ontwikkeling van jeugdigen. Onbenutte kansen liggen in datagedreven samenwerking, die een solide basis vormt voor beleidskeuzes en uitvoering hiervan. Een datagedreven benadering kan hierin leiden tot efficiëntere inzet van middelen en...
20 februari 2024
Zonder een goede steekproef geen goed onderzoek!  In de wereld van onderzoek is het trekken van conclusies over hele populaties een uitdaging. Dit artikel richt zich op het belang van steekproeven en de kunst van het vormen van een representatieve steekproef. We verkennen verschillende steekproefmethoden...
13 februari 2024
Mensen die in armoede leven hebben te maken met veel vooroordelen. Geregeld krijgt deze kwetsbare groep te horen dat ‘het hun eigen schuld is’, dat ze ‘maar moeten gaan werken’ of dat ze ‘lui zijn’. Ik ben van mening dat het niet zo zwart-wit is....
29 januari 2024
Het Sociaal Domein kent vele uitdagingen. Zo groeit de vraag naar zorg en ondersteuning, terwijl de budgetten onder druk staan. Ook wet- en regelgeving en integrale samenwerkingseisen maken het werk complexer. Gemeenten staan daarom voor de opgave om slimme, innovatieve en duurzame oplossingen te vinden...
22 december 2023
De Module Beheersmaatregelen voor het Jeugddomein biedt gemeenten inzicht en grip op het complexe jeugddomein. Met vier krachtige dashboards krijgen beleidsmakers een helder overzicht van essentiële indicatoren, waaronder de resultaten van de Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ, de top 20 van duurste jeugdcasuïstiek, de transformatie van verblijf, en...
13 december 2023
In dit artikel reflecteren de Business Intelligence (BI)-consultants van Van Dam Datapartners op hun inzet in het afgelopen jaar. Welke inzet was het vaakst nodig? En met welke data-uitdagingen hadden onze opdrachtgevers te maken? Op basis van onze ervaringen hebben we enkele belangrijke trends weten...