Branches: Zorg

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
8 april 2024
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt gebruik van twee praktijkondersteuners (POH) jeugd ter ondersteuning van de huisartsen. Het doel van deze praktijkondersteuners is dat zij hulpvragen vroegtijdig signaleren en zelf kunnen oppakken, waardoor er minder inzet van specialistische jeugdhulp nodig is. De gemeente wil graag laten onderzoeken...
23 februari 2024
Gemeenten, versterk je informatiepositie in het jeugddomein!  Een klein pleidooi voor een duidelijke datavisie    In het jeugddomein staan gemeenten en regio’s voor grote uitdagingen die aangepakt moeten worden. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp, langere jeugdzorgtrajecten en toenemende kosten, moeten gemeenten, zorgaanbieders en het...
21 februari 2024
Doeltreffend inspelen op uitdagingen binnen Jeugdhulp en Onderwijs Een datagedreven aanpak als strategisch kompas   Allemaal wensen we dat kinderen gezond en gelukkig kunnen ontwikkelen en opgroeien. Toch ligt de weg naar een kansrijke toekomst bezaaid met uitdagingen en hindernissen, bijvoorbeeld op het vlak van...
20 februari 2024
De bevolking wordt wereldwijd steeds ouder. Ook in Nederland zien we dat door de vergrijzing het aantal ouderen toeneemt. En deze groep heeft doorgaans een grotere zorg- en ondersteuningsbehoefte dan de gemiddelde Nederlander. Om hier als overheid grip op te krijgen is er een beweging...
20 februari 2024
De Nederlandse jeugd behoort wereldwijd tot de gelukkigste. Dat neemt niet weg dat ook hier jeugdigen zijn met een behoefte aan zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt het voor toegangsmedewerkers van lokale teams vaak complex om te achterhalen wat er écht nodig is voorde...
29 januari 2024
Het Sociaal Domein kent vele uitdagingen. Zo groeit de vraag naar zorg en ondersteuning, terwijl de budgetten onder druk staan. Ook wet- en regelgeving en integrale samenwerkingseisen maken het werk complexer. Gemeenten staan daarom voor de opgave om slimme, innovatieve en duurzame oplossingen te vinden...
22 december 2023
De Module Beheersmaatregelen voor het Jeugddomein biedt gemeenten inzicht en grip op het complexe jeugddomein. Met vier krachtige dashboards krijgen beleidsmakers een helder overzicht van essentiële indicatoren, waaronder de resultaten van de Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ, de top 20 van duurste jeugdcasuïstiek, de transformatie van verblijf, en...
1 november 2023
Als gemeente werk je samen met veel verschillende zorgaanbieders die belangrijk werk verrichten voor de kwetsbare inwoners van jouw gemeente. Toch kan het voorkomen dat er bij de uitvoering of afhandeling van zorg iets niet helemaal goed gaat. Dit kan duiden op zorgfraude, maar er...
2 oktober 2023
“Criminelen kunnen veel te gemakkelijk over de rug van kwetsbare patiënten een handeltje in de zorg beginnen om er zelf rijk van te worden.” Aldus het onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met Graydon over zorgfraude.[1] Uit dit onderzoek blijkt dat er in Nederland zeker...
27 juli 2023
Zorg moet goed geregeld zijn. Als patiënt of cliënt wil je kunnen vertrouwen op een passende behandeling van goede kwaliteit en als zorgverlener wil je deze zorg zo snel en goed mogelijk bieden. Om al deze processen goed te organiseren en te financieren is een...