Branches: Sociaal Domein

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
8 november 2023
Heb je ooit geworsteld met het verzamelen van cruciale projectinformatie en registratiewaarden? Het kan nogal een uitdaging zijn om gegevens zoals CO2-uitstoot, brandstofverbruik, afvalstromen en andere relevante parameters vanuit verschillende bronnen te coördineren. Eindeloze e-mails, verwarrende Excel-spreadsheets en verspreide papieren documentatie kunnen een ware nachtmerrie...
1 november 2023
Als gemeente werk je samen met veel verschillende zorgaanbieders die belangrijk werk verrichten voor de kwetsbare inwoners van jouw gemeente. Toch kan het voorkomen dat er bij de uitvoering of afhandeling van zorg iets niet helemaal goed gaat. Dit kan duiden op zorgfraude, maar er...
2 oktober 2023
“Criminelen kunnen veel te gemakkelijk over de rug van kwetsbare patiënten een handeltje in de zorg beginnen om er zelf rijk van te worden.” Aldus het onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met Graydon over zorgfraude.[1] Uit dit onderzoek blijkt dat er in Nederland zeker...
27 juli 2023
Zorg moet goed geregeld zijn. Als patiënt of cliënt wil je kunnen vertrouwen op een passende behandeling van goede kwaliteit en als zorgverlener wil je deze zorg zo snel en goed mogelijk bieden. Om al deze processen goed te organiseren en te financieren is een...
9 januari 2023
Zorgfraude effectief bestrijden? Start met datagedreven toezicht houden In april 2022 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport met een ongekend harde conclusie[1]: de gezamenlijke aanpak tegen frauderende zorgaanbieders is nauwelijks effectief. Recentelijk heeft een rapport door de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) de kritieke noot...
19 juli 2022
Door Remco van Dijke Fraude binnen het sociaal domein is een reëel gevaar, zo blijkt uit een aantal onderzoeken en nieuwsberichten uit het recente verleden. Dit kost de Nederlandse samenleving, naar schatting, enkele miljarden per jaar en kan grote nadelige gevolgen hebben voor de financiën...
16 juni 2022
De eerste aflevering van Sociaal Materiaal van Van Dam Datapartners staat live! In de podcast gaan we elke aflevering in gesprek met specialisten uit de praktijk over actuele thema’s in het maatschappelijk domein. En wat voor rol spelen data bij complexe vraagstukken? Ontdek het in...
25 maart 2022
Het is bijna zover! Nog een maand te gaan en de Wet open overheid (Woo) is realiteit voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere bestuursorganen van ons land. Het is een resultaat van een lang gekoesterde wens om de overheid transparanter te maken en onze bestuurscultuur...
10 februari 2022
Sommige volwassenen kunnen door problematiek of stoornissen niet meer thuis wonen. Voor deze volwassenen bestaat de mogelijkheid om met begeleiding in een instelling of met een wooninitiatief in een kamer te wonen en te participeren in dagbesteding. Dit is beschermd wonen. Vanuit de Wet Maatschappelijke...
4 januari 2022
Uit onderzoek is gebleken dat veel jeugdzorgaanbieders problemen ervaren met het beheersen van zorgkosten. Enerzijds door een wildgroei aan productcodes waardoor het lastig is de juiste zorg te definiëren. Anderzijds door een toename aan complexe zorg en wachtlijsten waarbij de kwaliteit moeilijk te waarborgen is...