Branches: Sociaal Domein

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
6 maart 2024
Data-analyse: van beschrijvend naar verklarend   We moeten datagedreven gaan werken! Je hoort het nu overal. Maar hoe doe je dat en hoe kom je van alleen maar terugkijken naar wat er gebeurd is (beschrijven van data) naar het ook echt begrijpen waarom iets gebeurd...
28 februari 2024
Gebruik reviews voor impactmeting in het Sociaal Domein  Een eenvoudige en laagdrempelige methode voor beschikbaarheid van data over de Sociale Basis  De maatschappelijke impact van ons werk is niet alleen cruciaal – het is een drijvende kracht. Zo voelen veel medewerkers die zich inzetten voor...
23 februari 2024
Het inzetten van een praktijkondersteuner huisarts (POH): laagdrempelige en lichte zorg dicht bij huis én minder doorverwijzingen naar specialistische zorg. De budgetten krimpen en de kosten stijgen. Tijd voor preventieve acties! De krantenkoppen liegen er niet om: veel gemeenten in Nederland hebben sinds de decentralisaties...
23 februari 2024
Gemeenten, versterk je informatiepositie in het jeugddomein!  Een klein pleidooi voor een duidelijke datavisie    In het jeugddomein staan gemeenten en regio’s voor grote uitdagingen die aangepakt moeten worden. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp, langere jeugdzorgtrajecten en toenemende kosten, moeten gemeenten, zorgaanbieders en het...
21 februari 2024
Doeltreffend inspelen op uitdagingen binnen Jeugdhulp en Onderwijs Een datagedreven aanpak als strategisch kompas   Allemaal wensen we dat kinderen gezond en gelukkig kunnen ontwikkelen en opgroeien. Toch ligt de weg naar een kansrijke toekomst bezaaid met uitdagingen en hindernissen, bijvoorbeeld op het vlak van...
20 februari 2024
De bevolking wordt wereldwijd steeds ouder. Ook in Nederland zien we dat door de vergrijzing het aantal ouderen toeneemt. En deze groep heeft doorgaans een grotere zorg- en ondersteuningsbehoefte dan de gemiddelde Nederlander. Om hier als overheid grip op te krijgen is er een beweging...
20 februari 2024
De Nederlandse jeugd behoort wereldwijd tot de gelukkigste. Dat neemt niet weg dat ook hier jeugdigen zijn met een behoefte aan zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt het voor toegangsmedewerkers van lokale teams vaak complex om te achterhalen wat er écht nodig is voorde...
20 februari 2024
Een datagedreven samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is van belang gebleken voor een betere ontwikkeling van jeugdigen. Onbenutte kansen liggen in datagedreven samenwerking, die een solide basis vormt voor beleidskeuzes en uitvoering hiervan. Een datagedreven benadering kan hierin leiden tot efficiëntere inzet van middelen en...
20 februari 2024
Zonder een goede steekproef geen goed onderzoek!  In de wereld van onderzoek is het trekken van conclusies over hele populaties een uitdaging. Dit artikel richt zich op het belang van steekproeven en de kunst van het vormen van een representatieve steekproef. We verkennen verschillende steekproefmethoden...
14 februari 2024
De druk op het Sociaal Domein wordt alsmaar groter. De vraag naar zorg en ondersteuning groeit, terwijl de budgetten voortdurend kleiner worden. Ook wet- en regelgeving en de noodzaak om meer in te zetten op een integrale samenwerking maken het werk complexer. Om al deze...