Branches: Overheid

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
27 november 2023
Na jaren van voorbereidingen, aanpassingen en verrijkingen, lijkt het nu eindelijk zo ver. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft als doel om het huidige complexe stelsel van wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen...
24 november 2023
De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en de Regionale Energiestrategie (RES) speelt een cruciale rol in het realiseren van deze transitie. Maar realisatie is een langdurig traject dat gepaard gaat met grote uitdagingen. Een datagedreven aanpak kan helpen om het...
23 november 2023
In slimme steden, oftewel Smart Cities, worden geavanceerde technologieën en data-analyse gebruikt om de verstedelijkingsopgave aan te pakken, en om zo de stad efficiënter, duurzamer en leefbaarder te bouwen en in te richten. In onze voorgaande blogs kon je lezen wat een slimme stad is,...
13 november 2023
Dit whitepaper behandelt de Regionale Energie Strategieën (RES) in Nederland en benadrukt het belang van datagebruik voor lokale overheden in hun energietransitie. De RES is gericht op het verduurzamen van de energievoorziening in specifieke regio’s en speelt een cruciale rol in het streven naar een...
8 november 2023
Heb je ooit geworsteld met het verzamelen van cruciale projectinformatie en registratiewaarden? Het kan nogal een uitdaging zijn om gegevens zoals CO2-uitstoot, brandstofverbruik, afvalstromen en andere relevante parameters vanuit verschillende bronnen te coördineren. Eindeloze e-mails, verwarrende Excel-spreadsheets en verspreide papieren documentatie kunnen een ware nachtmerrie...
6 november 2023
Het staat dagelijks in de krant: starters komen moeilijk aan een woning en blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen, doorstromers komen niet verder omdat woningen te duur zijn en senioren missen levensloopgeschikte woningen. Vanuit het Rijk wordt dan ook gestuurd op de bouw van maar...
31 oktober 2023
Slimme duurzame steden   Verschillende regio’s in Nederland hebben te maken met een grote verstedelijkingsdruk. Een toekomstbestendige stad die goed functioneert en aantrekkelijk is, vraagt om aandacht voor wonen, werken, recreatie, bereikbaarheid, energie, klimaatadaptatie, natuur en landschap. Steden zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van...
23 oktober 2023
Governance binnen Slimme Steden Slimme steden oftewel smart cities zijn steden waar technologie en data-analyse gebruikt worden om de stad efficiënter, duurzamer en leefbaarder te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om Internet of Things-toepassingen, kunstmatige intelligentie en big data-analyse. Wil je meer weten over slimme...
19 oktober 2023
Last van een vreemde geur in de buurt? Geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? Chemisch afval gedumpt in het bos? Klachten, ook wel ‘milieuklachten genoemd, kunnen veel vertellen over ongewenste gebeurtenissen en bieden waardevolle inzichten om toekomstige problemen te voorkomen. Bij de Gelderse Omgevingsdiensten...
17 oktober 2023
Ontdek hoe datagedreven werken de uitdagingen in vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het maatschappelijke domein kan aanpakken. Dit whitepaper benadrukt de huidige druk op het VTH-systeem, de tekortkomingen in handhaving met betrekking tot (milieu)criminaliteit en de diverse factoren die hieraan bijdragen, zoals slechte datakwaliteit,...