Branches: Overheid

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
13 maart 2024
Data zijn overal en werken met data, dat kan iedereen. Met die uitgangspunten hebben wij de DataDropping ontwikkeld. In deze serious game met versterkend trainingspro-gramma maken medewerkers op een laagdrempelige en leuke manier kennis met data en datagedreven werken. Meer weten? Neem contact op met...
23 februari 2024
Het inzetten van een praktijkondersteuner huisarts (POH): laagdrempelige en lichte zorg dicht bij huis én minder doorverwijzingen naar specialistische zorg. De budgetten krimpen en de kosten stijgen. Tijd voor preventieve acties! De krantenkoppen liegen er niet om: veel gemeenten in Nederland hebben sinds de decentralisaties...
20 februari 2024
De bevolking wordt wereldwijd steeds ouder. Ook in Nederland zien we dat door de vergrijzing het aantal ouderen toeneemt. En deze groep heeft doorgaans een grotere zorg- en ondersteuningsbehoefte dan de gemiddelde Nederlander. Om hier als overheid grip op te krijgen is er een beweging...
20 februari 2024
De Nederlandse jeugd behoort wereldwijd tot de gelukkigste. Dat neemt niet weg dat ook hier jeugdigen zijn met een behoefte aan zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt het voor toegangsmedewerkers van lokale teams vaak complex om te achterhalen wat er écht nodig is voorde...
15 februari 2024
In dit whitepaper onderzoeken we hoe het gesteld is met armoede- en schuldenproblematiek in Nederland en bekijken we hoe gemeenten grip kunnen krijgen op deze lastige materie om zo kwetsbare inwoners beter te ondersteunen.
29 januari 2024
Het Sociaal Domein kent vele uitdagingen. Zo groeit de vraag naar zorg en ondersteuning, terwijl de budgetten onder druk staan. Ook wet- en regelgeving en integrale samenwerkingseisen maken het werk complexer. Gemeenten staan daarom voor de opgave om slimme, innovatieve en duurzame oplossingen te vinden...
22 december 2023
De Module Beheersmaatregelen voor het Jeugddomein biedt gemeenten inzicht en grip op het complexe jeugddomein. Met vier krachtige dashboards krijgen beleidsmakers een helder overzicht van essentiële indicatoren, waaronder de resultaten van de Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ, de top 20 van duurste jeugdcasuïstiek, de transformatie van verblijf, en...
27 november 2023
Na jaren van voorbereidingen, aanpassingen en verrijkingen, lijkt het nu eindelijk zo ver. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft als doel om het huidige complexe stelsel van wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen...
24 november 2023
De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en de Regionale Energiestrategie (RES) speelt een cruciale rol in het realiseren van deze transitie. Maar realisatie is een langdurig traject dat gepaard gaat met grote uitdagingen. Een datagedreven aanpak kan helpen om het...
23 november 2023
In slimme steden, oftewel Smart Cities, worden geavanceerde technologieën en data-analyse gebruikt om de verstedelijkingsopgave aan te pakken, en om zo de stad efficiënter, duurzamer en leefbaarder te bouwen en in te richten. In onze voorgaande blogs kon je lezen wat een slimme stad is,...