Archives: Artikelen

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
23 februari 2024
Gemeenten, versterk je informatiepositie in het jeugddomein!  Een klein pleidooi voor een duidelijke datavisie    In het jeugddomein staan gemeenten en regio’s voor grote uitdagingen die aangepakt moeten worden. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp, langere jeugdzorgtrajecten en toenemende kosten, moeten gemeenten, zorgaanbieders en het...
21 februari 2024
Doeltreffend inspelen op uitdagingen binnen Jeugdhulp en Onderwijs Een datagedreven aanpak als strategisch kompas   Allemaal wensen we dat kinderen gezond en gelukkig kunnen ontwikkelen en opgroeien. Toch ligt de weg naar een kansrijke toekomst bezaaid met uitdagingen en hindernissen, bijvoorbeeld op het vlak van...
20 februari 2024
Zonder een goede steekproef geen goed onderzoek!  In de wereld van onderzoek is het trekken van conclusies over hele populaties een uitdaging. Dit artikel richt zich op het belang van steekproeven en de kunst van het vormen van een representatieve steekproef. We verkennen verschillende steekproefmethoden...
14 februari 2024
De druk op het Sociaal Domein wordt alsmaar groter. De vraag naar zorg en ondersteuning groeit, terwijl de budgetten voortdurend kleiner worden. Ook wet- en regelgeving en de noodzaak om meer in te zetten op een integrale samenwerking maken het werk complexer. Om al deze...
13 december 2023
In dit artikel reflecteren de Business Intelligence (BI)-consultants van Van Dam Datapartners op hun inzet in het afgelopen jaar. Welke inzet was het vaakst nodig? En met welke data-uitdagingen hadden onze opdrachtgevers te maken? Op basis van onze ervaringen hebben we enkele belangrijke trends weten...
27 november 2023
Na jaren van voorbereidingen, aanpassingen en verrijkingen, lijkt het nu eindelijk zo ver. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft als doel om het huidige complexe stelsel van wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen...
24 november 2023
De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en de Regionale Energiestrategie (RES) speelt een cruciale rol in het realiseren van deze transitie. Maar realisatie is een langdurig traject dat gepaard gaat met grote uitdagingen. Een datagedreven aanpak kan helpen om het...
23 november 2023
In slimme steden, oftewel Smart Cities, worden geavanceerde technologieën en data-analyse gebruikt om de verstedelijkingsopgave aan te pakken, en om zo de stad efficiënter, duurzamer en leefbaarder te bouwen en in te richten. In onze voorgaande blogs kon je lezen wat een slimme stad is,...
15 november 2023
Aangezwengeld door de hoge energieprijzen en geopolitieke spanningen is de energietransitie relevanter dan ooit. Op de korte termijn wordt er vooral ingezet op energiebesparing. Heel goed, want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet (duurzaam) op te wekken. Vandaar dat landelijke en regionale overheden...
31 oktober 2023
Slimme duurzame steden   Verschillende regio’s in Nederland hebben te maken met een grote verstedelijkingsdruk. Een toekomstbestendige stad die goed functioneert en aantrekkelijk is, vraagt om aandacht voor wonen, werken, recreatie, bereikbaarheid, energie, klimaatadaptatie, natuur en landschap. Steden zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van...