Archieven: Whitepapers

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
27 mei 2024
In deze digitale tijd groeit de hoeveelheid data razendsnel, wat enorme kansen biedt voor organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers ook echt begrijpen wat datagedreven werken inhoudt? Snappen ze wat datageletterdheid is en kunnen ze de taal van data spreken? Onze whitepaper...
19 maart 2024
In het dynamische veld van sociaal onderzoek is het maken van effectieve vragenlijsten een kunst op zich. Bij Van Dam Datapartners helpen we niet alleen bij het analyseren van bestaande data, maar ook bij het verzamelen van nieuwe gegevens om specifieke vragen te beantwoorden. Dit...
13 maart 2024
Ontdek de ins en outs van de Hervormingsagenda Jeugd in ons nieuwe whitepaper, “Hervormingsagenda Jeugd: Als gemeente aan de slag”. Dit whitepaper biedt een diepgaande analyse van de maatregelen die gemeenten nemen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Van praktische tips...
23 februari 2024
Het inzetten van een praktijkondersteuner huisarts (POH): laagdrempelige en lichte zorg dicht bij huis én minder doorverwijzingen naar specialistische zorg. De budgetten krimpen en de kosten stijgen. Tijd voor preventieve acties! De krantenkoppen liegen er niet om: veel gemeenten in Nederland hebben sinds de decentralisaties...
20 februari 2024
Een datagedreven samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is van belang gebleken voor een betere ontwikkeling van jeugdigen. Onbenutte kansen liggen in datagedreven samenwerking, die een solide basis vormt voor beleidskeuzes en uitvoering hiervan. Een datagedreven benadering kan hierin leiden tot efficiëntere inzet van middelen en...
15 februari 2024
In dit whitepaper onderzoeken we hoe het gesteld is met armoede- en schuldenproblematiek in Nederland en bekijken we hoe gemeenten grip kunnen krijgen op deze lastige materie om zo kwetsbare inwoners beter te ondersteunen.
13 november 2023
Dit whitepaper behandelt de Regionale Energie Strategieën (RES) in Nederland en benadrukt het belang van datagebruik voor lokale overheden in hun energietransitie. De RES is gericht op het verduurzamen van de energievoorziening in specifieke regio’s en speelt een cruciale rol in het streven naar een...
17 oktober 2023
Ontdek hoe datagedreven werken de uitdagingen in vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het maatschappelijke domein kan aanpakken. Dit whitepaper benadrukt de huidige druk op het VTH-systeem, de tekortkomingen in handhaving met betrekking tot (milieu)criminaliteit en de diverse factoren die hieraan bijdragen, zoals slechte datakwaliteit,...
10 oktober 2023
Klimaatverandering is waarschijnlijk de grootste maatschappelijke uitdaging van deze eeuw. Zelfs in het meest gunstige scenario wordt het warmer op aarde. Tussen de jaren 2080 en 2100 is het minimaal 1,0 tot 1,8 graad warmer dan in de periode 1850 – 1900. In het slechtste...
18 september 2023
Het thema Veiligheid is een complex terrein om datagedreven werken in de praktijk te brengen. Dit zien we ook echt terug. Anders dan in het Sociaal Domein of andere gemeentelijke domeinen, waar datagedreven werken is ingeburgerd, wordt op het thema Veiligheid door gemeente doorgaans geëxperimenteerd...