Whitepaper: Klimaatadaptieve wijken

Klimaatverandering is waarschijnlijk de grootste maatschappelijke uitdaging van deze eeuw. Zelfs in het meest gunstige scenario wordt het warmer op aarde. Tussen de jaren 2080 en 2100 is het minimaal 1,0 tot 1,8 graad warmer dan in de periode 1850 – 1900. In het slechtste scenario stijgt de temperatuur zelfs met 5,7 graden. Deze opwarming is het gevolg van de groeiende hoeveelheid broeikasgassen zoals CO2, methaan en lachgas in de atmosfeer. Deze gassen vormen als het ware een deken die warmte vasthoudt. Hierdoor stijgt niet alleen de temperatuur op aarde, er treden ook meer weerextremen op. Klimaatverandering zorgt voor wateroverlast, droogte, hittestress en schade aan groen en funderingen van gebouwen: factoren die ook het leven in Nederland in toenemende mate zullen beïnvloeden, zeker als we geen maatregelen nemen.

Ook gemeenten vragen zich terecht steeds vaker af hoe ze klimaatverandering het beste het hoofd bieden. Naast klimaatmitigatie is klimaatadaptief handelen op basis van feiten en cijfers cruciaal. Klimaatverandering vraagt om een andere manier van denken over, en een aangepaste inrichting van, de openbare ruimte. Het vraagt om gerichter, op wijkniveau, inspelen op problemen die inwoners ervaren door het veranderende klimaat en de weerextremen die ermee gepaard gaan. Maatwerk is essentieel: wijken verschillen sterk zowel voor wat betreft de openbare ruimte en de gebouwde omgeving als voor wat betreft de bevolkingssamenstelling.

Daarmee komen we bij de hamvraag: hoe bepalen gemeenten waar in welke wijk behoefte aan is? Van Dam Datapartners (VDD) maakt maatwerk op wijkniveau mogelijk door gebruik van data in het algemeen en geodata in het bijzonder. Door data uit verschillende bronnen te combineren en te analyseren ontstaat inzicht in wat elke wijk nodig heeft. In dit whitepaper laten we zien hoe dit werkt. We geven aan de hand van twee cases weer hoe een analyse met behulp van beschikbare data, de zogenoemde stresstest, eruitziet. En we vertellen hoe die analyse bijdraagt aan toekomst- en klimaatbestendige wijken.

Deel via
7

Vul onderstaand formulier in om het whitepaper in je mailbox te ontvangen.

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Inschrijven

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training.