Kennisbank Categoriën: Jeugdzorg

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
19 juni 2023
Laat je het gebeuren? Of pak je zelf de regie over de financiële onzekerheid in 2026? De Hervormingsagenda Jeugd (hierna HAJ) is een agenda vol onzekerheden, maar met een langverwacht einddoel voor ogen: een duurzaam jeugdzorgstelsel. Daar moet behoorlijk wat voor gebeuren, niet alleen in...
16 juni 2022
De eerste aflevering van Sociaal Materiaal van Van Dam Datapartners staat live! In de podcast gaan we elke aflevering in gesprek met specialisten uit de praktijk over actuele thema’s in het maatschappelijk domein. En wat voor rol spelen data bij complexe vraagstukken? Ontdek het in...
4 januari 2022
Uit onderzoek is gebleken dat veel jeugdzorgaanbieders problemen ervaren met het beheersen van zorgkosten. Enerzijds door een wildgroei aan productcodes waardoor het lastig is de juiste zorg te definiëren. Anderzijds door een toename aan complexe zorg en wachtlijsten waarbij de kwaliteit moeilijk te waarborgen is...
10 november 2021
In opdracht van de gemeente Breda in haar rol als centrumgemeente heeft van Dam Datapartners de monitor Beschermd Wonen ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. De wens van de gemeenten is om meer grip te krijgen en sturing te hebben op de ontwikkelingen die spelen in de...
14 april 2021
Gemeenten zijn nog te terughoudend  Nog te weinig wordt er gebruik gemaakt van datagedreven werken in de combinatie van jeugdhulp en onderwijs. De voornaamste reden hiervoor is de onduidelijkheid als het gaat om privacy van jeugdigen. Een gemiste kans, want het combineren van deze data...
21 januari 2021
In recent onderzoek van Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) is in de regio Twente de verwevenheid tussen criminaliteit en zorg geconstateerd. Een toenemend probleem waar veel gemeenten mee worstelen. Factoren die volgens het onderzoek bijdragen...
8 januari 2021
Wat behandelen we in dit whitepaper? In dit whitepaper beschrijven we hoe de doelgroep Jeugdzorgcliënten met langdurige zorg zich kenmerkt, wat hun financiële impact is, en welke sturingsmogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Waarom dit whitepaper? Alle gemeenten kennen jeugdigen die jarenlang in zorg blijven: ze gaan...
6 oktober 2020
De Week van de Pleegzorg staat weer voor de deur. Van 28 oktober t/m 4 november wordt landelijk en door veel stakeholders in het jeugddomein aandacht besteed aan deze belangrijke vorm van jeugdhulp. Inzet van pleegzorg past binnen de beweging om jeugdigen zo thuis mogelijk...
1 oktober 2020
  Wat behandelen we in dit whitepaper? We beschrijven in dit whitepaper wat een impactanalyse is en wat de toegevoegde waarde is van dit hulpmiddel. Vervolgens wordt de inhoud van de impactanalyse uitgelegd, waarbij we de verschillende onderdelen noemen die in een impactanalyse aan de...
21 september 2020
  Wat behandelen we in dit whitepaper? In dit whitepaper lees je meer over de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang die verplaatsen van de centrumgemeenten naar de regiogemeenten. Eerst worden de actualiteiten en de ontwikkelingen op landelijk niveau besproken. Vervolgens bespreken we de nieuwe...