Archieven: Factsheets

Dé online kennisbank voor data professionals in het maatschappelijk domein.
Branches
13 maart 2024
Data zijn overal en werken met data, dat kan iedereen. Met die uitgangspunten hebben wij de DataDropping ontwikkeld. In deze serious game met versterkend trainingspro-gramma maken medewerkers op een laagdrempelige en leuke manier kennis met data en datagedreven werken. Meer weten? Neem contact op met...
20 februari 2024
De bevolking wordt wereldwijd steeds ouder. Ook in Nederland zien we dat door de vergrijzing het aantal ouderen toeneemt. En deze groep heeft doorgaans een grotere zorg- en ondersteuningsbehoefte dan de gemiddelde Nederlander. Om hier als overheid grip op te krijgen is er een beweging...
20 februari 2024
De Nederlandse jeugd behoort wereldwijd tot de gelukkigste. Dat neemt niet weg dat ook hier jeugdigen zijn met een behoefte aan zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt het voor toegangsmedewerkers van lokale teams vaak complex om te achterhalen wat er écht nodig is voorde...
29 januari 2024
Het Sociaal Domein kent vele uitdagingen. Zo groeit de vraag naar zorg en ondersteuning, terwijl de budgetten onder druk staan. Ook wet- en regelgeving en integrale samenwerkingseisen maken het werk complexer. Gemeenten staan daarom voor de opgave om slimme, innovatieve en duurzame oplossingen te vinden...
22 december 2023
De Module Beheersmaatregelen voor het Jeugddomein biedt gemeenten inzicht en grip op het complexe jeugddomein. Met vier krachtige dashboards krijgen beleidsmakers een helder overzicht van essentiële indicatoren, waaronder de resultaten van de Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ, de top 20 van duurste jeugdcasuïstiek, de transformatie van verblijf, en...
8 november 2023
Heb je ooit geworsteld met het verzamelen van cruciale projectinformatie en registratiewaarden? Het kan nogal een uitdaging zijn om gegevens zoals CO2-uitstoot, brandstofverbruik, afvalstromen en andere relevante parameters vanuit verschillende bronnen te coördineren. Eindeloze e-mails, verwarrende Excel-spreadsheets en verspreide papieren documentatie kunnen een ware nachtmerrie...
1 november 2023
Als gemeente werk je samen met veel verschillende zorgaanbieders die belangrijk werk verrichten voor de kwetsbare inwoners van jouw gemeente. Toch kan het voorkomen dat er bij de uitvoering of afhandeling van zorg iets niet helemaal goed gaat. Dit kan duiden op zorgfraude, maar er...
1 november 2023
Acties ondernemen op basis van data, daar zijn we allemaal in meer of mindere mate mee bezig. Datagedreven werken kan je helpen om transparanter met inwoners te communiceren, effectiever beleid op te stellen of slimmer middelen in te zetten. Toch wil het niet altijd lukken...
13 maart 2022
Werk je in de kinderopvang, dan weet je hoe het is om te werken onder druk. Of je nu dagelijks op de groep staat, of je juist meer op bestuurlijk niveau bezighoudt met planning, strategie en bedrijfsvoering; de krapte op de arbeidsmarkt en het toegenomen...