Project Monitoring Beschermd Wonen gemeente Breda

In opdracht van de gemeente Breda in haar rol als centrumgemeente heeft van Dam Datapartners de monitor Beschermd Wonen ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. De wens van de gemeenten is om meer grip te krijgen en sturing te hebben op de ontwikkelingen die spelen in de doordecentralisatie voor de komende jaren.

 

Aanpak en werkwijze

Kenmerken voor deze opdracht en onze werkwijze is de pragmatische aanpak waarbij we de volgende uitgangspunten hanteren: Denk groot , begin klein

Bouw geen vliegtuig waar een fiets volstaat; We zien vaak veel projecten bij onze klanten stranden in goede bedoelingen. Vaak doordat de waan van de dag en andere prioriteiten de aandacht afleiden. Om dit te voorkomen hanteren wij in onze aanpak het principe van denk groot, begin klein en bouw geen vliegtuig waar een fiets volstaat en de belangrijkste is dat vorm de inhoud volgt.

 

Werken vanuit de inhoud

Samen met de beleidsambtenaren beschermd wonen hebben wij de informatiebehoefte in kaart gebracht. Vervolgens hebben we deze vertaald naar indicatoren. Daarop zijn de benodigde bronnen geïnventariseerd en hebben we de kwaliteit van de beschikbare data beoordeeld. Vervolgens is de monitor ontworpen. Specifiek aan deze opdracht was dat de monitor ontwikkelt moest worden binnen de gemeentelijke systemen. Hiervoor diende een datamodel te worden ontwikkeld als toevoeging aan het bestaande datawarehouse voor het verzamelen en ontsluiten van data beschermd wonen. Dit betekende tevens dat er issues ontstonden m.b.t. privacy vraagstuk en het uitwisselen van data. Later hier meer over in de DPIA.

 

Uitdagingen

DPIA: data protection impact Assessment

Autorisatie vraagstuk met betrekking tot het delen van gegevens gemeente onderling in relatie tot de toegang tot de monitor.

De AVG is er duidelijk over dat een DPIA nodig kan zijn bij het gebruik van een nieuwe technologie. De reden hiervoor is dat dit gebruik gepaard kan gaan met nieuwe manieren om gegevens te verzamelen en gebruiken, met mogelijk grote privacy risico’s. De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het gebruik van een nieuwe technologie kunnen zelfs nog onbekend zijn. Een DPIA helpt de verantwoordelijke dan om de risico’s te begrijpen en te verhelpen. Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt). Dat is in ieder geval zo als een organisatie:

  • systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profilering;
  • op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
  • op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied

Naast deze punten zijn het regelen van toegang en privacy belangrijke aandachtspunten in een DPIA. Bij oplevering en livegang komen vraagstukken als autorisatie met betrekking tot het delen van data en verkrijgen van toegang (wie mag wat zien, bewerken) . Het verdient dan ook zeker de aanbeveling om privacy- en informatieadviseurs vroegtijdig in het proces van monitoring te betrekken. De ervaring leert dat vroeg of laat de DPIA een vraagstuk wordt en dat daarmee het proces stil komt te liggen of zelfs stappen teruggedaan moeten worden. Dit werkt frustrerend voor een ieder.

 

Resultaat

Met een pragmatische en projectmatige aanpak en door een goede samenwerking tussen Van Dam Datapartners (ook intern tussen de teams Advies & Onderzoek en Business Intelligence) en gemeente Breda hebben we vrij snel een gebruiksvriendelijke monitor Beschermd Wonen kunnen opleveren.

 

Meer weten?

Heeft uw gemeente ook behoefte aan een monitor Beschermd Wonen? Of bent u benieuwd hoe u meer datagedreven kunt werken binnen het thema Maatschappelijke Opvang en Bescherm Wonen? Neem dan contact op met onze Senior Adviseur Wietse de Boer via wietse.deboer@vandamdatapartners.nl

Deel via

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.