Het Klimaatakkoord, Regionale Energiestrategieën en (Sensor) Data

p het moment dat ik deze blog schrijf, is net bekend geworden dat de behandeling van de Klimaatwet door de Eerste Kamer op 28 mei doorgaat. Er zal dan worden gestemd over het wetsvoorstel dat de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 en 2050 vastlegt. De concrete maatregelen om deze doelen te behalen staan vastgelegd in het Klimaatakkoord. Deze maatregelen moeten resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49 procentpunten in 2030 ten opzichte van 1990, en een reductie van Nederlandse broeikasgasemissies met 80 tot 95 procentpunten in 2050 ten opzichte van 1990.

Om deze doelen te bereiken, is een energietransitie van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie nodig (bijvoorbeeld uit windenergie, zonne-energie of geothermie). Om deze transitie te laten slagen, is Nederland onderverdeeld in 30 energieregio’s (zie figuur 1), welke momenteel bezig zijn een eigen Regionale Energie Strategie (RES) uit te werken.
Bron: https://www.regionale-energiestrategie.nl/kaart+doorklik/default.aspx

Problemen

Centrale vragen zijn onder meer hoe een stabiel toekomstbestendig elektriciteitsnet kan worden gerealiseerd. De productie van wind- en zonne-energie is moeilijk(er) te reguleren door weerafhankelijkheid. Dit vraagt om innovatieve manieren van energieopslag waarmee energiezekerheid gegarandeerd wordt. Bovendien zijn de energienetten (nog) niet altijd berekend op de grootschalige “nieuwe” manieren van stroomopwekking. Zo valt in een artikel van de Volkskrant te lezen: “Nieuwe initiatieven voor duurzame opwek (met name zonneparken) vragen om zoveel aansluitcapaciteit, dat het regionale net op korte termijn en op verschillende plaatsen de grenzen van de maximale belastbaarheid nadert” (zie https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/elektriciteitsnetwerk-kan-stroom-uit-lokale-groene-projecten-niet-aan~b5a9fc1b/). De RES zal in moeten spelen op deze vraagstukken.

Datagedreven beleid

Er is een gigantische hoeveelheid data beschikbaar om regionale beleidskeuzes omtrent energie te ondersteunen en om de voortgang te monitoren. Denk onder andere aan meteorologische data, sensordata uit windmolens en zonnepanelen en kadasterdata. Door inzicht te krijgen in real-time gebruik van wind- en zonne-energie kan bijvoorbeeld beter worden ingespeeld op vraag en aanbod. Maar data kan ook inzicht geven in hoe duurzaam wijken en buurten binnen gemeenten zijn. Hiermee wordt duidelijk wat er nog moet en wat er kán gebeuren in een wijk om deze te verduurzamen. Is er bijvoorbeeld een warmtebron aanwezig? Of is een warmtenet niet geschikt in deze omgeving? En hoeveel energie wordt en kan er in een wijk worden opgewekt via zonnepanelen? Middels satellietbeelden en artificial intelligence kunnen slimme algoritmes al bepalen wat het dakoppervlak in een wijk is, en wat de potentie is om het aantal zonnepanelen uit te breiden. Kortom, er zijn volop mogelijkheden om datagedreven aan de slag te gaan met energie- en klimaatbeleid!

Geïnteresseerd in wat Van Dam Datapartners met data doet? Neem contact met ons op!

Deel via

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.