Het belang van goede bedrijfsvoering

Het belang van goede bedrijfsvoering (pdf)

De afdeling bedrijfsvoering wordt ook wel het organiserend ‘hart’ van iedere gemeente genoemd. Essentieel voor een gezonde organisatie en fundamenteel voor het realiseren van de doelstellingen. Van Dam Datapartners, ambassadeur van datagedreven werken, helpt gemeenten bij het beheersen, controleren en innoveren van de bedrijfsvoering. Collega’s Ton van Oostrum en Sanne Arts vertellen wat zij verstaan onder ‘bedrijfsvoering’ en waarom dit zo belangrijk is.

Wat is bedrijfsvoering?

Onder de term ‘bedrijfsvoering’ worden de ondersteunende processen verstaan die mensen en middelen beschikbaar stellen ten behoeve van het primaire proces. Het gaat over de manier waarop een organisatie wordt bestuurd en beheerd. Een goede bedrijfsvoering leidt tot betere informatiestromen, het behalen van doelen, efficiëntere processen en sluitend budgetbeheer. Als gemeente word je uiteindelijk meer wendbaar en kun je snelleranticiperen. Je wilt alle interne handelingen die leiden tot het behalen van de doelstellingen beheersen en sturen, kortom de bedrijfsvoering in control van A tot Z. Hoe bereiken we wat we willen bereiken? Is hiervoor de juiste informatie beschikbaar voor de juiste mensen? Het verbeteren van de bedrijfsvoering in een maatschappelijke organisatie is dé katalysator voor het vergroten van de maatschappelijke impact.

Naast grip op de eigen organisatie, is één van de uitgangspunten bij gemeentelijke projecten vaak ‘grip krijgen’ op andere externe partijen. Deze ‘anderen’ zijn bijvoorbeeld cliënten, zorgorganisaties of regionale samenwerkingsverbanden. Hoe stel of stuur je deze ‘anderen’ bij? Vanuit deze behoefte ontstaan bijvoorbeeld vragen vanuit het sociaal domein zoals:

  • Hoe maken we inzichtelijk en sturen we erop aan dat zorgorganisaties en de eigen organisatie doelmatig, doeltreffend en rechtmatig invulling geven aan het beschikbare budget?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het zorgaanbod dekkend is en zorgaanbieders blijven innoveren om aan te sluiten op de (veranderende) behoefte van cliënten?

Het is voor gemeenten van belang een voorbeeld-positie in te nemen als het gaat om grip op de bedrijfsvoering, zodat externe partijen worden geïnspireerd. Zelf in control zijn en grip op anderen gaan daarom hand in hand. De scope van bedrijfsvoering overlapt van nature de scope van de inhoud. Als er een goede dynamiek bestaat tussen beiden, versterken zij elkaar. De bedrijfsvoering faciliteert het primaire proces dan optimaal.

Zo kan Van Dam Datapartners jou helpen

Onze adviseurs kunnen helpen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering in gemeenten. Enerzijds door het uitvoeren van financiële functies op de bedrijfsvoering, anderzijds door ondersteunende functies op de inhoud zoals het sociaal domein. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een dashboard waarin projecten in het sociaal domein worden gemonitord. Of we helpen context geven aan de data voor het maken van de juiste beslissing.

Ook beantwoorden onze adviseurs vragen waardoor er meer grip ontstaat op ‘anderen’. Er ontstaat een situatie waarin contractmanagement een meer pro-actieve houding kan aannemen, beleid in staat wordt gesteld om scherpere afwegingen te maken en de uitvoering wordt gefaciliteerd om meer resultaatgericht te werken.

Onze adviseurs werken altijd samen met medewerkers van de gemeente zelf. Zo leveren we telkens een integrale oplossing met en aan onze klanten. Denk hierbij aan:

  • Datagedreven P&C cyclus & geïmplementeerde doelboomstructuur (focus op ambitie, grip op financiën en realistisch begroten).
  • Personeelsmonitor (inzicht in budget, formatie en bezetting, verdeling van capaciteit).
  • Projectmonitor sociaal domein (inzicht in voortgang, resultaten en besparingen).

Welke voordelen levert het op? De missie van adviseurs van Van Dam Datapartners is ‘Maatschappelijk Datagedreven’. Adviseurs met expertise in bedrijfsvoering kunnen ervoor zorgen dat gemeenten steeds meer in control zijn! Hierbij dragen wij de kennis en expertise over aan interne medewerkers die zo ambassadeurs worden van het datagedreven werken en een brug kunnen slaan tussen de bedrijfsvoering en de inhoudelijke domeinen. Zodat vanuit deze basis, samen met de partners, de maatschappelijke opgaven sneller, efficiënter en meer onderbouwd kunnen worden opgelost.

Zelf je bedrijfsvoering ook verbeteren?
Mail info@vandamdatapartners.nl of bel naar 085 112 4371.

Deel via

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Inschrijven

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training.