Datagedreven werken binnen de Sociale Wijkteams

Over de effectiviteit van Sociale Wijkteams is veel te doen geweest. Ook wij van Van Dam Datapartners hebben hier in het recente verleden een blog over geschreven, waarin wij uiteenzetten of deze teams kostenbesparend zijn of niet.Hierin werd onder andere beschreven dat het van essentieel belang is dat de Sociale Wijkteams meer inzicht krijgen in hun data, om hiermee sturingsmogelijkheden te creëren. Deze bevinding hebben wij natuurlijk meteen in de praktijk gebracht.

Op dit moment voeren mijn collega Fianne Blaak en ik namelijk een project uit bij een Sociaal Wijkteam. Het overkoepelende doel van dit project is het ondersteunen bij meer datagedreven werken. Om dit te kunnen bereiken zijn er verschillende deelprojecten gestart, die er samen voor moeten zorgen dat dit Sociale Wijkteam onderbouwde beleidsbeslissingen kan nemen in plaats van beslissingen op onderbuikgevoel.

Allereerst bouwen wij een dashboard dat gekoppeld is aan een datawarehouse. Dit datawarehouse onttrekt constant gegevens uit de regiesystemen van het Sociale Wijkteam en zorgt er dus voor dat het dashboard een live weergave geeft van de huidige gegevens in de systemen. Door deze live koppeling met het datawarehouse in combinatie met tabellen en grafieken die voldoen aan de informatiebehoefte van het Sociale Wijkteam, ontstaat er voor hen gerichte sturingsinformatie om de kosten van de zorg terug te brengen. Hierbij is het altijd van belang dat het dashboard wordt doorontwikkeld, om te kunnen blijven beantwoorden aan de steeds veranderende informatiebehoefte.

Verder hebben wij ons ook bezig gehouden met het regiesysteem en aanbevelingen gedaan voor verbetering. Wat voeren de medewerkers van het Sociale Wijkteam in hun systeem, welke mogelijkheden hebben zij voor deze invoer en hoe komt de data vervolgens uit het systeem? Dit werkproces is enorm van belang, om ervoor te zorgen dat de gegevens die gebruikt worden van dusdanige kwaliteit zijn dat zij daadwerkelijk wat zeggen over de realiteit. Is het regiesysteem zo ingericht dat foutieve data niet meer voor kan komen, dan zal dit de datakwaliteit ten goede komen.

Ten slotte was het ook belangrijk om in kaart te brengen hoe alle werkprocessen binnen het Sociale Wijkteam lopen. Door middel van gesprekken met de medewerkers van het Sociale Wijkteam werd inzichtelijk welke informatiestromen er allemaal plaatsvinden vanaf het moment dat een inwoner zich meldt bij de wijkteam tot aan het leveren van zorg. Deze verschillende informatiestromen zijn vervolgens schematisch weergegeven in een procesplaat. Door deze procesplaat werd het duidelijk dat dit Sociale Wijkteam een erg ingewikkelde taak te volbrengen heeft. Uit de procesplaat kwam ook naar voren dat er nog veel ruimte is voor verbetering om de processen efficiënter te laten verlopen.

Door deze verschillende deelprojecten samen te nemen en op alle vlakken verbeteringen door te voeren, krijgen de medewerkers van dit Sociale Wijkteam meer inzicht in hun data en processen. Hierdoor zullen beleidsbeslissingen voortaan beter onderbouwd genomen kunnen worden. Benieuwd wat Van Dam Datapartners voor u kan betekenen? Neem vooral contact met ons op voor de mogelijkheden via bas.meuffels@vandamdatapartners.nl of via 085- 112 4371.

Deel via

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.