Inzicht in regionale verschillen in zorgverbruik binnen een gemeente? Maak gebruik van een wijkscan!

Een gemeente registreert gegevens over haar inwoners in informatiesystemen, waarna er met behulp van deze data analyses kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt er onder andere gekeken naar demografische gegevens en zorgbehoeften binnen de gehele gemeente. Echter, een gemeente bestaat uit meerdere wijken en buurten, waarbij er vaak grote regionale verschillen te zien zijn. In de ene wijk wonen bijvoorbeeld veel jongvolwassenen, terwijl in de andere wijk juist veel ouderen wonen. Daardoor zal de zorgvraag in wijken waar veel ouderen wonen waarschijnlijk hoger liggen dan in wijken waar juist meer jongvolwassenen wonen. Om te kunnen sturen op dergelijke informatie is het van belang dat deze regionale verschillen inzichtelijk worden gemaakt. Het implementeren van een wijkscan is hier een goede oplossing voor!

Een wijkscan biedt direct inzicht in de verdeling van zorg binnen een gemeente. Met behulp van Microsoft Power BI wordt er een dashboard gebouwd die bestaat uit verschillende rapportages. Deze rapportages focussen zich onder andere op gegevens over cliëntaantallen. Daarbij wordt er gekeken naar het aantal (unieke) cliënten in elke wijk en hoeveel zorg deze cliënten momenteel ontvangen. De wijkscan geeft op deze manier niet enkel inzicht in absolute aantallen over zorgbehoevenden, maar biedt ook inzicht in de zwaarte van de zorg (ook wel samenloop of stapeling genoemd) die inwoners uit de verschillende wijken ontvangen. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om het huidige beleid aan te vullen of aan te scherpen.

Enkele andere mogelijke rapportages die toegevoegd kunnen worden aan een wijkscan richten zich op de verdeling van zorgtypen, demografische gegevens van de zorgbehoevenden en stapelingen. Per wijk wordt er zo weergegeven naar welk type zorg de meeste vraag is en wat de achtergrondkenmerken zijn van inwoners die deze zorg ontvangen. Daarbij is het interessant om een connectie te leggen met open data van het CBS. Door een rapportage toe te voegen die bestaat uit demografische gegevens afkomstig van het CBS, kan er beter ingeschat worden waardoor dergelijke verschillen tussen meerdere wijken ontstaan en kan er intern naar verklaringen en oplossingen worden gezocht. Wanneer uit een analyse met behulp van interne data en CBS-data naar voren komt dat er grote verschillen bestaan in aantal zorgproducten tussen twee demografisch gezien vergelijkbare wijken, kan er intern naar een verklaring worden gezocht. Hierbij geldt opnieuw dat dit als startpunt kan dienen wanneer het huidige beleid geanalyseerd wordt.

Van Dam Datapartners heeft voor enkele gemeenten een dergelijke wijkscan gebouwd. De gemeenten wilden graag inzichtelijk krijgen in welke wijken de zorgvraag het grootste was en wat hier mogelijke verklaringen voor zijn. Er is een rapportage gebouwd waarin er naar cliëntaantallen, demografische gegevens, verdeling van zorgtypen en stapelingen gekeken is. Daarbij is er ook een koppeling gelegd met open data afkomstig van het CBS om zo een verdiepende en vergelijkende analyse toe te passen.

Ons dashboard richt zich op de demografische gegevens van de inwoners die zorg ontvangen binnen elke wijk. Middels de kaart die is toegevoegd kan er gefilterd worden op wijkniveau en geschakeld worden tussen de verschillende wijken. Door geen gebied te selecteren worden de totalen getoond, waardoor het via de wijkscan ook mogelijk blijft om de totale cijfers binnen de gemeente te tonen. Voor elke leeftijdsgroep waarvan het CBS gebruik maakt is een filter toegevoegd. Op deze pagina wordt er gekeken naar het aantal zorgbehoevenden die ouder zijn dan 65. Uit de visualisatie die rechts onderaan de pagina wordt getoond is te zien dat in wijk 3 verhoudingsgewijs meer zorgbehoevenden wonen. Ondanks dat het aantal inwoners dat ouder is dan 65 in wijk 3 lager ligt dan in wijk 1 en wijk 2, zijn er wel meer zorgbehoevenden. Met behulp van dergelijke informatie kan er naar verklaringen gezocht worden voor dit hogere ratio. In het dashboard kan tevens een filter ingebouwd worden waarmee er gefilterd kan worden op wetniveau. Zo kan er onderzocht worden vanuit welke wet deze inwoners zorg ontvangen.

Kortom, met behulp van een wijkscan kun je regionale verschillen binnen een gemeente goed in kaart brengen en mede op basis hiervan beleid ontwikkelen en verbeteren. Met de wijkscan wordt inzichtelijk gemaakt waar de zorgvraag het grootste is en waarom dat mogelijk zo is. Door een link te leggen met open data van het CBS kunnen wijken onderling beter vergeleken worden. Zo wordt een goed beeld geschetst van alle wijken binnen een gemeente.

Binnen van Dam Datapartners hebben wij de kennis om informatiesystemen te ontsluiten en met de hieruit afkomstige gegevens realtime dashboards en rapporten te bouwen. Hierbij is het mogelijk dat de data dagelijks automatisch wordt ververst, zodat de wijkscan altijd actuele gegevens laat zien. Op die manier wordt er een wijkscan gebouwd dat als ideaal sturingselement ingezet kan worden.

Bent u enthousiast geworden door de mogelijkheden van een wijkscan en wilt u meer informatie? Of wilt u graag alle mogelijkheden van een wijkscan bespreken? Neem dan contact op met onze experts via info@vandamdatapartners.nl 

Deel via

Op de hoogte blijven van Van Dam Datapartners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.