Thema: Participatie

Slim verbinden en zorgen dat mensen écht mee kunnen (blijven) doen

Slim sturen met data

Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Hoe kan je als gemeenten nu bepalen wat écht maatwerk is? Waar kan je verbinden en versterken? Hoe integraal kan je als gemeente je ondersteuningsaanbod vorm geven? Hoe help je mensen écht verder, richting onafhankelijkheid en een stabiele situatie? Al deze vragen kunnen wij voor jullie beantwoorden, door efficiënt gebruik te maken van datgene wat wij weten, wat wij zien en wat wij kunnen adviseren. Door handig gebruik te maken van data en de brede beschikbare kennis.

Wat levert het op?

Veel regio’s hebben hun handen ineengeslagen rondom de uitvoering van de participatiewet. Dit levert veel slagkracht op bij gemeenten. Maar de ontbrekende koppeling hierin met de lokale Wmo en Jeugdwet zorgt ervoor dat de inzet niet optimaal uitgenut wordt. Hoe kan je als gemeente extra bijdragen in de slagingskans van de inwoner? Door de zorgvraag integraal te benaderen en te helpen waar nodig is!

Drempels wegnemen waardoor er meer energie is om stappen te maken met elkaar, daar staan onze adviseurs voor. Doen wat nodig is! Maar het ook laten zien hoe dat mogelijk is. Dat doen wij met onderzoek in de vorm van effectmetingen, business cases en evaluaties en onze standaard dashboards specifiek gericht op participatie.

Participatie1
Integraal overzicht op data, waar zijn de verbanden, dubbelingen en witte vlekken? En waar kan je als gemeente op sturen?
De data beschikbaar en overzichtelijk
Meer grip krijgen op de leefwereld van de inwoner. Hoe kan je hem echt verder helpen met werk?
Het overzicht hebben op de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van participatie
In een oogopslag inzicht hebben in de efficiency van de werkwijze

Iets voor uw gemeente?

Heeft jouw gemeente interesse in een datagedreven aanpak voor participatie? Wij komen graag in contact. Plan een adviesgesprek in of download onze whitepaper voor meer informatie.

Rechtstreeks contact met één van onze specialisten op dit thema kan ook. Neem contact op met Inez van de Wiel, inez.vandewiel@vandamdatapartners.nl

Wij hebben dit onderzoek o.a. uitgevoerd voor:

cropped shot of thoughtful businessman reading business paper at office

Download het Whitepaper

Vul hieronder je contactgegevens in

New business day is coming and I am ready for it

Plan een adviesgesprek

Vul hieronder je contactgegevens in

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.