Thema: MOBW

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Decentralisatie met de juiste data!

Vanaf 2022 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het onderdeel beschermd wonen. Daarmee krijgen ze de verantwoordelijkheid voor een nieuwe groep kwetsbare cliënten met complexe problematiek en soms hoge kosten. Het is dan ook meer dan logisch dat elke gemeente begint met inzicht in de aantallen cliënten en de kosten.

Elke gemeente zal een eigen visie ontwikkelen op de rol die zij wil vervullen voor deze groep cliënten en met wie zij daarop willen samenwerken. Vanuit het Rijk worden hiervoor richtlijnen gegeven maar de echte invulling moet regionaal opgepakt worden. Bovendien speelt de onzekerheid van het nieuwe verdeelmodel Sociaal Domein een grote rol bij de implementatie van de decentralisatie MOBW.

Regionaal moeten er afspraken gemaakt worden over de toegang tot Beschermd Wonen, de inkoop van voorzieningen, afspraken over financiële solidariteit en de inrichting van de samenwerking. De decentralisatie is voor gemeenten ook een kans om de regionale samenwerking anders in te vullen, bijvoorbeeld op een andere schaal of in aansluiting bij een andere regio.

 

Wat levert het op?

Van Dam Datapartners helpt veel gemeenten om dit eerste inzicht te krijgen in de vorm van een monitor MOBW. We analyseren niet alleen de cijfers. We duiden deze cijfers ook in de context, met behulp van onze up to date domeinkennis. Zo maken we van data begrijpelijke informatie en ontwikkelen we op basis daarvan concrete sturingsmogelijkheden.

Daarnaast ondersteunen we meerdere regio’s bij het opstellen van een visie en het maken van een impactanalyse. De combinatie van inhoudelijke kennis en ervaring maakt ons prima kwartiermakers en procesbegeleiders in de soms lastige intergemeentelijke samenwerking.

Tenslotte zijn we gespecialiseerd in inkoop en contractmanagement sociaal domein en beschermd wonen. We ondersteunen gemeenten in het opstellen van een inkoopstrategie en bij de inkoop en het contractmanagement.

Concreet helpen we gemeenten bij:

  • Eerste inzicht omvang van beschermd wonen op gemeentelijk niveau.
  • Eerste inzicht in de kosten en meerjaren ontwikkeling
  • Het ontwikkelen van een dashboard MOBW
  • Onderzoek in de vorm van effectmetingen, business cases en evaluaties.
  • Impactanalyse van de regionale gevolgen van de decentralisatie MOBW
MOBW1
Eerste inzicht in de gevolgen van de decentralisatie MO-BW
Framework voor de regionale samenwerking
Heldere visie op de thematiek
Integrale oplossingen door vertaling van de visie naar beleid, regelgeving en inkoop en contractmanagement
Handvatten om niet hoog-over in gesprek te blijven met samenwerkingspartners, maar juist concrete gezamenlijke stappen te zetten

Iets voor uw gemeente?

Heeft jouw gemeente interesse in een datagedreven aanpak voor MOBW? Wij komen graag in contact. Plan een adviesgesprek in of download onze whitepaper voor meer informatie.

Rechtstreeks contact met één van onze adviseurs op dit thema kan ook. Neem contact op met Wietse de Boer, wietse.deboer@vandamdatapartners.nl

Wij hebben dit onderzoek o.a. uitgevoerd voor:

cropped shot of thoughtful businessman reading business paper at office

Download het Whitepaper

Vul hieronder je contactgegevens in

New business day is coming and I am ready for it

Plan een adviesgesprek

Vul hieronder je contactgegevens in

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Inschrijven

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training.