Datagedreven werken binnen Beschermd Wonen: mooie kansen!

Het uitstel van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar 2023 biedt gemeenten de kans om zaken goed in te regelen, en bovenal de kans om datagedreven aan het werk te gaan binnen dit domein! In navolging op de blog over de decentralisatie van Beschermd Wonen, zullen we in dit artikel wat verder gaan over het datagedreven werken.

In de voorgaande blog werd de onduidelijkheid over de beschikbare financiële middelen en de verdeling van de budgetten, de solidariteit die daarbij komt kijken, en het juridisch getouwtrek met zorgaanbieders beschreven als ‘sturen in de mist’. Deze mist kan echter voor een deel opklaren door een impactanalyse uit te voeren en door hierbij datagedreven te werk te gaan.

 

Impactanalyse

De doordecentralisatie zorgt voor een nieuwe taak voor gemeenten. Deze taak bestaat uit twee veranderingen die zij aan zij lopen: de transitie en de transformatie. Onder de transitie horen bijvoorbeeld de financiële verantwoordelijkheid en het woonplaatsbeginsel dat wordt ingevoerd bij Beschermd Wonen. Onder de transformatie horen bijvoorbeeld het ambulantiseren en het normaliseren van Beschermd Wonen.

Bij een impactanalyse wordt geanalyseerd wat de consequenties zijn van de doordecentralisatie, en wordt geadviseerd op welke manier deze transitie en transformatie gecontroleerd kunnen worden doorgevoerd. Bij zo’n analyse is het van belang jezelf af te vragen: op welke gebieden hebben deze transitie en transformatie invloed? Wat is er momenteel op deze gebieden, en wat moeten we nog inregelen? De transitie heeft in dit geval impact op gebieden als beleid, toegang, inkoop en contractmanagement. De transformatie heeft met name impact op beleid, de lokale teams en de uitvoering.

 

Datagedreven werken met verschillende kenmerken

Bij deze impactanalyse hoort ook een stukje data-analyse. Hieronder een aantal andere belangrijke aandachtspunten die bij het data-gedeelte van de impactanalyse aan bod moeten komen.

  • Populatiekenmerken: (hoe) gaat de populatie in het algemeen groeien? Wat is de situatie momenteel? Dat betekent namelijk ook iets voor hoeveelheid cliënten Beschermd Wonen in de gemeente.
  • De leeftijd van cliënten: de leeftijd bij in- en uitstroom geeft informatie over het type woningen/woonvormen dat je beschikbaar moet hebben voor de doelgroep, en de eventuele bijzondere vereisten waar deze woningen aan moeten voldoen. Het geeft informatie over de mate waarin je je aanbod op andere domeinen (W&I, schuldhulpverlening, informele zorg) moet aansluiten op een bepaalde leeftijdscategorie, bijv. jongeren.
  • Het aantal cliënten per product: is hier een trend ambulantisering in te herkennen over de afgelopen jaren? Wat is de intensiteit en in hoeverre wordt al meer ambulante zorg geleverd?
  • De gemiddelde kosten per cliënt
  • Wlz uitname: Vanaf 2021 gaat een groot deel van de langdurige cliënten van Beschermd Wonen, naar Wlz. Hoe zit dat momenteel?

 

Datagedreven werken met de ‘herkomstgemeente’

Een ander belangrijk aandachtspunt dat van belang is voor de doordecentralisatie Beschermd Wonen, is de registratie van de herkomstgemeente van een cliënt. Dit is van belang bij zowel de doordecentralisatie als de invoering van het woonplaatsbeginsel.

  • Door bijvoorbeeld voor een gemeente in beeld te brengen waar de cliënten met een herkomst in die gemeente zijn ingestroomd, hoeveel dit er zijn, en wat de trend daarin is de afgelopen jaren, geef je inzicht in de mate waarin je het voorzieningenniveau en de woningvoorraad in je gemeente moet bijstellen, naarmate je cliënten dichter bij huis wilt opvangen. Het geeft daarnaast inzicht in de afspraken die je onderling als regio zou kunnen maken over het gebruik van voorzieningen elders in de regio.
  • Ook kan je voor een gemeente met de juiste data inzichtelijk maken waar de cliënten die in deze gemeente instromen, vandaan komen. Deze informatie geeft inzicht in de instroom in de instellings- en woonlocaties van de gemeente. Op basis van deze gegevens kan een inschatting gemaakt worden van de bezetting van deze locaties door mensen uit eigen gemeente, regio of daarbuiten. Het geeft inzicht in de mate waarin je als gemeente nog financieel verantwoordelijk bent bij uitstroom van deze cliënten uit de voorziening. Cliënten met een herkomst elders, zullen met de decentralisatie steeds minder vaak instromen in de gemeente, of na uitstromen weer teruggaan naar de herkomstgemeente.

 

Meer weten?

Meer weten over datagedreven werken binnen Beschermd Wonen, of interesse in een impactanalyse voor jouw gemeente? Neem dan contact op met Wietse de Boer via wietse.deboer@vandamdatapartners.nl

Deel via

Op de hoogte blijven van Van Dam Datapartners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.