Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve en ambulante vorm van Jeugdhulp die wordt ingezet in gevallen van ernstige gedragsproblematiek bij de jongere. Er wordt niet alleen naar de problematiek van de jongeren gekeken, maar – zoals de naam al verklapt – naar de bredere context van het systeem van het kind. Gedragsproblemen die optreden bij een jeugdige hoeven namelijk niet altijd kind-eigen te zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld ook (mede) veroorzaakt worden door een vechtscheiding, door opvoedingsproblemen, of door schuldproblematiek van de jongere en/of de ouders. MST heeft als doel om uithuisplaatsing van de jongere te voorkomen door juist de directe omgeving van de jongere te versterken.

Wetenschappelijk onderzoek naar MST: Kosteneffectief gebleken?

In de wetenschap is veel onderzoek gedaan naar de (kosten)effectiviteit van MST, met als grote vraag: worden hierdoor gelijktijdig én de kosten geminimaliseerd én de opbrengsten gemaximaliseerd? Het artikel “Cost-effectiveness of multisystemic therapy versus usual treatment for young people with antisocial problems” staat uitgebreid stil bij deze vraag. De onderzoekers vergelijken de kosteneffectiviteit van MST en van een gebruikelijke behandeling (Treatment as usual; TAU) met elkaar. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van de groep jongeren met MST 50% inderdaad lager uitvallen dan de kosten van de groep jongeren met een Treatment as Usual. Ander onderzoek bevestigt deze conclusie.

Wat is de werking van MST trajecten in jouw gemeente? Onderzoek het met data-analyse!

Het is om meerdere reden nuttig om ook binnen jouw gemeente de MST-trajecten goed te monitoren. Intensieve zorg betekent in het geval van MST namelijk ook duurdere zorg; Kosten voor een MST-traject zullen in veel gemeenten in Nederland tegen de 20.000 euro per kind liggen. Dit is niet erg wanneer MST inderdaad effectief blijkt en daardoor hoge kosten in de toekomst voorkomt. Monitoring kan uitwijzen of MST daadwerkelijk effectief is. Bovendien kan monitoring inzicht bieden in het vervolg op MST. Het idee dat het kind na een MST-traject geen zorg meer nodig heeft, is wellicht te optimistisch. Vaak is er sprake van dermate zware problematiek dat het kind zijn/haar leven lang nog wel een vorm van zorg nodig heeft. Het volgen van jongeren ná een MST traject kan, met behulp van data-analyse, veel inzicht geven. Want welke typen zorg worden nog ingezet na het afronden van een dergelijk traject? En wat zijn de kosten hiervan? Zijn hierin verschillen te herkennen tussen verschillende aanbieders die op MST gecontracteerd zijn? Blijkt de ene aanbieder effectiever te zijn in MST dan een andere? Dit kan een reden zijn om eens het gesprek met de aanbieder aan te gaan.

Inzicht in de MST trajecten in jouw gemeente?

Ben jij benieuwd naar de aantallen MST-trajecten per aanbieder, naar de zorg die er daarna nog wordt geleverd en naar de verschillen hierin per gecontracteerde aanbieder? Neem dan contact met me op via inez.vandewiel@vandamdatapartners.nl 

Deel via

Op de hoogte blijven van Van Dam Datapartners?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.