Whitepaper: Preventie en vroegsignalering van armoede en schulden: een datagedreven aanpak

 

Wat behandelen we in deze whitepaper?

In het eerste gedeelte van het whitepaper wordt ingegaan op de definitie van armoede en schulden, de maatschappelijke partners en het perspectief van de gemeenten. Vervolgens in het tweede deel wordt er ingegaan op de vraag: hoe je met behulp van data een aanpak kan ontwikkelen die gericht is op preventie en vroegsignalering van armoede en schulden. We beschrijven de verschillende informatiebehoeften vanuit meerdere invalshoeken en delen enkele inzichten van dashboards.

Definities, samenhang en risicogroepen

De groep mensen die met de beschreven problematiek te maken heeft bevat veel diversiteit. Er zijn een aantal risicogroepen te onderscheiden. In de whitepaper staan we stil bij deze groep mensen en de factoren die van invloed kunnen zijn op de kwetsbaarheid van deze groepen.

Maatschappelijke organisaties

Naast de verantwoordelijkheid van de gemeenten over het armoede- en schuldenbeleid zijn er ook maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de armoede- en schuldenproblematiek in een gemeente. Deze organisaties zijn van essentieel belang in de keten. Het is echter wel de taak van de gemeente om de regie te voeren over de ketensamenwerking. Onderdeel zijn van een keten, wil nog niet zeggen dat er ook echt wordt samengewerkt. Een goede ketensamenwerking betekent dat de dienstverlening aan de burger steeds op het juiste tijdstip plaatsvindt.

Een datagedreven aanpak

Om gerichter invulling te kunnen geven aan de effectieve inhoud van preventie en vroegsignalering is inzicht in de kenmerken en problematiek van de kwetsbare groepen van essentieel belang. Een datagedreven aanpak zou hier een oplossing voor kunnen zijn. De gemeenten kunnen in samenwerking met de maatschappelijke partners een vernieuwde aanpak ontwikkelen. De belangrijkste uitdaging voor gemeenten is en blijft wel ervoor zorgen dat burgers goede en juiste ondersteuning en adequate zorg krijgen. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze ondersteuning ook in de toekomst aangeboden kan worden omdat, zoals al eerder aangegeven, lopen de tekorten op en de gemeentelijke reserves nemen af.

Preventie & prognoses

In het preventiedashboard worden analyses gedaan op wijk- en buurtniveau waarmee de verschillen tussen de wijken op demografie en populatie in kaart worden gebracht. Met een QuickScan kunt u als gemeente aan de hand van geanonimiseerde data en open-data analyses voor uw gemeente laten maken. In deze QuickScan kunt u als gemeente direct zien wat het datagedreven werken oplevert in relatie tot preventie en vroegsignalering. Hoe zal de trend zich de komende jaren op het gebied van armoede en schulden verder ontwikkelen? En welke prognoses kunnen hierbij worden afgegeven? Als gemeente wil je niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken maar ook in de toekomstige situatie. Op basis hiervan wordt duidelijk wat een gemeente in de toekomst te wachten staat. Daarnaast wordt een gemeente in staat gesteld om preventief te acteren in plaats van achteraf te reageren en daarbij een aanpak ontwikkelen. Met deze informatieworden er handvatten geboden om de doelstellingen en ambities binnen het beleid nauwkeuriger vorm te geven. Ook de begroting zal hier beter op aansluiten.

Meer weten?

Wil je meer weten over monitoring & sturing binnen Armoede & Schuld of binnen het Sociaal Domein integraal? Download de hele whitepaper

Deel via

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.