Whitepaper: Doordecentralisatie MOBW

 

Wat behandelen we in dit whitepaper?

In dit whitepaper lees je meer over de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang die verplaatsen van de centrumgemeenten naar de regiogemeenten. Eerst worden de actualiteiten en de ontwikkelingen op landelijk niveau besproken. Vervolgens bespreken we de nieuwe taken die op de gemeenten af gaan komen. Tot slot komen enkele praktijkvoorbeelden van de VNG (2020) aan bod.

Actualiteiten en ontwikkelingen op landelijk niveau

Na de decentralisatie van de taken MOBW naar de centrumgemeenten in 2015, begint een verdere doordecentralisatie naar de regiogemeenten formeel in 2021. Hierover worden momenteel veel besluiten genomen door het Rijk en de gemeenten. Zo neemt het kabinet pas een definitief besluit over de doordecentralisatie Beschermd Wonen als aan alle randvoorwaarden is voldaan. De Maatschappelijke Opvang wordt nog niet verder door gedecentraliseerd, in 2026 wordt hier een beslissing over genomen. We bespreken de actualiteiten en welke landelijke ontwikkelingen er zijn.

Nieuwe taken voor de gemeenten

De gemeente krijgt verscheidene verantwoordelijkheden bij het overnemen van de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. We lichten de volgende verantwoordelijkheden toe: zorginkoop, financiën, juridische taken, huisvesting, integratie en acceptatie in de wijk, werk en inkomen en tot slot tijdelijke opvang zoals een time-out voorziening. Bij deze verantwoordelijkheden bespreken we onder andere wat de rol van de gemeente is, met welke maatschappelijke reacties rekening gehouden moet worden en wat de samenwerking met ketenpartners kan inhouden en opleveren.

Praktijkvoorbeelden MOBW

Elke gemeente of regio heeft een eigen visie voor het overnemen van de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De VNG (2020) heeft praktijkvoorbeelden gepubliceerd van gemeenten en regio’s hoe zij de overname inrichten. Deze voorbeelden hebben betrekking op de samenwerking tussen regiogemeenten, samenwerking met ketenpartners en de verdeling van de financiële middelen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Inez van der Wiel voor een afspraak. Inez is adviseur bij Van Dam Datapartners en is te bereiken via inez.vandewiel@vandamdatapartners.nl

Deel via

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.