Thema: Onderwijs

Meer en meer datawijs op het gebied van onderwijs

Onderwijs beleid met behulp van data

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Gemeenten dragen de belangrijke verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de aansluiting van zorg en onderwijs. Ook zetten ze zich in om onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, houden ze toezicht op de leerplichtwet en zijn ze verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Gemeenten werken hierin met diverse (onderwijs)partners samen. Gebruik van data is onmisbaar voor gemeenten in het opstellen en monitoren van beleid en het informeren van bestuurders en hun externe stakeholders.

De databronnen in het onderwijs zijn divers en niet centraal belegd. Onze adviseurs weten waar cruciale informatie te vinden is en zijn in staat deze op zo’n manier te analyseren, dat ze samen met de zachte signalen en onderbuikgevoelens het complete beeld schetsen.

Wat levert het op?

De adviseurs van Van Dam Datapartners kunnen op het gebied van onderwijs op verschillende manieren ondersteunen:

  • Een monitor waarin al jouw informatiebehoeften rondom onderwijs samenkomen en automatisch worden bijgewerkt.
  • Informatie op basis waarvan jouw gemeente effectief beleid kan voeren op voorschoolse voorzieningen
  • Inzicht in de jeugdhulp per school, wat leidt tot concrete sturingsmogelijkheden in de samenwerking tussen Jeugd en Passend Onderwijs
  • Prognoses rondom de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in het onderwijs en de onvervulde vraag naar leraren, op basis waarvan gerichte acties kunnen worden ingezet
  • Inzicht in de schoolloopbanen in jouw gemeente (instroom- doorstroom en uitstroom)
  • Inzicht in de kwaliteit van het onderwijs in jouw gemeente
  • Meer eenheid rondom de dagbesteding en het inkomen van jongeren door informatie over NEET-jongeren tussen de 23-27 jaar te koppelen aan de bij de Regionale Meld- en coördinatiepunten (RMC’s) beschikbare data over 16-22 jarigen. Hierdoor hebben we jongeren beter in beeld en vallen minder jongeren tussen wal en schip.
  • Concrete informatie om het aantal thuiszitters in jouw regio omlaag te brengen
back to school
Gerichter inzetten van middelen voor de jeugdigen die het het hardst nodig hebben
Effectief doelgroepenbeleid
Een makkelijkere en efficiëntere samenwerking tussen gemeenten en onderwijspartners
Betere vroegsignalering waardoor besparingen op andere domeinen kunnen worden behaald
Inzichten om gericht het gesprek aan te kunnen gaan op schoolniveau

Iets voor uw gemeente?

Heeft jouw gemeente interesse in een datagedreven aanpak voor onderwijs? Wij komen graag in contact. Plan een adviesgesprek in of download onze whitepaper voor meer informatie.

Rechtstreeks contact met één van onze specialisten op dit thema kan ook. Neem contact op met Inez van de Wiel, inez.vandewiel@vandamdatapartners.nl

Wij hebben dit onderzoek o.a. uitgevoerd voor:

cropped shot of thoughtful businessman reading business paper at office

Download het Whitepaper

Vul hieronder je contactgegevens in

New business day is coming and I am ready for it

Plan een adviesgesprek

Vul hieronder je contactgegevens in

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.