Ervaringsleren – de kracht van verschillende leervormen en reflectie

In dit blog laten we zien hoe onze Academy ‘werkt’, welke leervormen we gebruiken en waarom, en delen we onze visie op leren en ontwikkelen. Want als je je nieuwe kennis écht eigen wil maken en wilt leren toepassen, dan is er meer nodig dan een klassieke training van zes uur.

Blended learning: wat het is en hoe we het toepassen

Blended learning is een combinatie van leervormen die gebruikmaakt van zowel klassieke educatie als digitale leermiddelen. Het concept kan verschillende invullingen hebben, afhankelijk van de doelgroep, de leerdoelen en de beschikbare technologie. Blended learning wordt sinds de jaren’80 en ’90 toegepast in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Blended learning, maar dan anders…

Bij Van Dam Datapartners passen wij de technieken van blended learning toe, maar wel op onze eigen manier. We geven hiermee een nieuwe dimensie aan het begrip, waarbij het op-doen van ervaring centraal staat. Je kunt ook wel stellen dat onze manier van leren gericht is op ‘ervaringsleren’, waarbij we een combinatie maken tussen live trainingen, online trainingen, samenwerking in groepen en individueel leren.

Hoe passen wij blended learning toe binnen onze Academy? Nou, bijvoorbeeld door diverse leervormen toe te passen. Denk hierbij aan:

  • Klassieke trainingen: de fysieke variant, gegeven door een docent en áltijd met creatieve werkvormen en volgens het “praat, plaat, daad”-principe.
  • Online leervormen: denk hierbij aan e-learnings, online begeleiding, zelfstudie via een online leeromgeving.
  • Serious Gaming: leren door middel van een spelelement. Denk hierbij aan onze DataDropping. Dit datagedreven spel in een toegankelijke, digitale app, leert je meer over een data in jouw omgeving. Meer weten over de voordelen van spelend leren? Onze Jeroen van den Brink schreef daar dit artikel over.
  • Begeleidende sessies. Denk hierbij aan het toepassen van je kennis in werkgroepen, intervisie en coaching.

Er hangen veel voordelen aan het toepassen van verschillende leervormen. Zo kun je altijd kiezen voor een optimale aansluiting bij de persoonlijke wensen en behoeften, en biedt het meer flexibiliteit dan traditioneel onderwijs. Door de nadruk te leggen op de ervaring, het toepassen van de stof, wordt het leerproces geoptimaliseerd. Door het interactieve element in de trainingen en in de begeleidende sessies, wordt duidelijk zichtbaar wat medewerkers leren en hoe het leerproces verloopt. De online leervormen zijn daarnaast een besparing van tijd voor zowel de trainer als de deelnemer. Coaching kan in veel gevallen online. Al wordt er altijd samen met de deelnemer gekeken naar de meest passende vorm.

Ervaringsleren

Wij geloven in de kracht van ‘ervaringsleren’. Een klassieke training van zes uur volstaat niet om verandering te bewerkstelligen. In onze leerprogramma’s baseren we ons daarom op de methode van ervaringsleren. We bieden altijd een combinatie van leervormen aan, zodat je hetgeen wat je leert ook in de praktijk kunt brengen en toe kunt passen in je dagelijkse werk. De methodiek is gebaseerd op het werk van denkers zoals Charles Jennings (70-20-10 principe).

In de praktijk zie je vaak dat de kennis er wel is maar dat de praktijk ontbreekt. Leidinggevenden kloppen aan met de vraag ‘ze weten het wel, maar ze doen het niet’. Waarschijnlijk zijn de trainingen doorlopen maar ontbreekt toepassing en begeleiding in de praktijk, op de werkvloer. Daadwerkelijk ervaring op doen is een waardevolle bron van leren. Je neemt de context dan mee in je leerervaring. De combinatie van ervaring en reflectie vormt het ervaringsleren. Je leert iets, past het toe en reflecteert daarop. Je werkt dus aan een zeker mate van inzicht in jezelf en je vaardigheden.

Charles Jennings (70-20-10 principe)

Het 70-20-10 principe van Charles Jennings is echt een eye-opener als het gaat om leren en ontwikkeling. Dus, stel je voor dat je wilt groeien, of het nu gaat om je carrière, je vaardigheden, of gewoon als persoon. Jennings zegt dat slechts 10% van dat leren komt van formele training, zoals workshops of colleges. Het grootste leerrendement (70%) behaal je door te doén, door ervaring op te doen in het echte leven, door aan de slag te gaan op de werkvloer.  Dan heb je nog die 20% die je leert door te kijken naar anderen, mentorschap, of zelfs gewoon door feedback te krijgen.

Het mooie aan dit principe is dat het een realistische kijk biedt op hoe we als mensen leren. Het benadrukt dat we niet alleen moeten vasthouden aan formele lessen, maar dat het ook belangrijk is om te leren door te doen en te reflecteren, dat we interactie moeten hebben met anderen, en moeten blijven experimenteren.

De leercirkel van Kolb

De leercirkel van de Amerikaanse psycholoog David Kolb is een tweede leermethode waar we inspiratie uit halen. Deze leermethode is een model voor ervaringsgericht leren. Kolb onderscheidt verschillende leerstijlen: denker, doener, dromer en beslisser. Kolb veronderstelt dat iedereen op een eigen, unieke manier leert. Als je van jezelf weet welke leerstijl jij fijn vindt, kun je sneller en effectiever leren.

Kolb onderscheidt vier leerstijlen: de denker, doener, dromer en beslisser. Iedereen die iets nieuws leert, heeft een voorkeur voor een bepaalde methode. Zo pakt Sander eerst de handleiding erbij als hij zijn nieuwe tv gaat installeren, terwijl Esther gelijk met de afstandsbediening aan de slag gaat. Dit zijn twee typische voorbeelden van verschillende leerstijlen.

Het is wel goed om te realiseren dat er ook kritiek heerst op de leerstijlen van Kolb, en dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor dit onderdeel van de leercyclus. Een nadeel van deze methode is het ‘labelen’ van individuen in verschillende categorieën. Althans, dat kan de uitwerking zijn. Het is belangrijk om je altijd bewust te blijven van het feit dat individuen over verschillende voorkeuren beschikken. In plaats van uit te gaan van vaste leerstijlen, is het belangrijk om je te realiseren dat leren afhankelijk is van de context en tijd waarin een persoon zich bevindt.

Onze aanpak

In onze aanpak hebben we ons laten inspireren door blended learning, ervaringsleren, Jen-nings en Kolb. Hieronder gaan we dieper in op de gedachte achter ons model.

In het model zie je verschillende ‘blokken’. Deze blokken hebben allemaal een andere om-vang. De omvang staat voor het aandeel dat deze leervorm heeft in de totale leerervaring. Je ziet bijvoorbeeld dat het blok ‘training’ kleiner is dan ‘op de werkvloer’. Dat is omdat we geloven dat formele trainingen een eerste aanzet zijn. In een training leer je kennis en vaardigheden, die je daarna toe zult passen in werkgroepen of de praktijk (op de werkvloer). En dat laatste is waar het échte leren plaatsvindt.

1) Het volgen van een formele training waarin kennis wordt overgedragen. In deze training zit absoluut ook een ervaringscomponent verwerkt. Tijdens de training ga je namelijk al aan de slag met het toepassen van de stof. Afhankelijk van de training kan de werkvorm verschillen.

2+3) Begeleiding en mentorschap kan eigenlijk samengevoegd worden met ‘leren in werkgroepen’. Beide blokken verwijzen naar een manier van leren waarbij je gesteund wordt door anderen. Jennings noemt dit bijvoorbeeld ‘coaching on the job’. Je leert door het proces mét anderen te doorlopen en hierop te reflecteren.

4) De grootste leerervaring vind je op de werkvloer. Gewoon door het geleerde toe te passen in de dagelijkse werkpraktijk. Leren door te doen maar vooral ook door daarop te reflecteren.

Het is juist de combinatie van bovenstaande wat maakt dat hetgeen wat je leert ook echt bijblijft en onderdeel wordt van je manier van werken.

Tot slot/afsluiting

In dit blog hebben we het gehad over het toepassen van verschillende leervormen als manier om effectief te leren. Mensen leren op verschillende manieren, afhankelijk van de eigen voorkeur. We kunnen wel onderscheid maken tussen leervormen zoals, klassikaal leren, leren door middel van e-learning, spel en door begeleiding. Reflecteren op hetgeen je leert is een belangrijk element om kennis te laten beklijven en eigen te maken. Het toepassen van diverse leervormen verhoogt de effectiviteit van trainingen doordat het aansluit bij de individuele behoeften van deelnemers. Dit vergroot niet alleen hun betrokkenheid, maar ook hun begrip van de stof.

Spelenderwijs leren is een waardevolle leermethode. Het stimuleert creativiteit, samenwerking en probleemoplossend vermogen. Door leren leuk en interactief te maken, wordt de intrinsieke motivatie van leerlingen versterkt, wat leidt tot een diepere en duurzamere leerervaring. Toch moet altijd rekening worden gehouden met de tijd en context waarin iemand zich bevindt. De juiste leermethode kan variëren afhankelijk van de beschikbare tijd en de omstandigheden waarin de deelnemer zich bevindt. Daarnaast spelen persoonlijke leervoorkeuren een cruciale rol. Het is belangrijk om deze voorkeuren te respecteren en te integreren in het leerproces om zo het beste resultaat te behalen. Door een flexibele en gepersonaliseerde aanpak te hanteren, kan het onderwijs effectiever en bevredigender worden voor elke deelnemer.

In dit blog hebben we verschillende vormen van leren en de termen die daarbij horen verkend. In de praktijk aan de slag met deze manier van leren? Neem dan eens een kijken bij onze Academy! Onze trainers en coaches helpen organisaties op weg om de taal van data te leren spreken. We bieden bijvoorbeeld masterclasses, trainingen en workshops aan en zijn altijd op zoek naar creatieve manieren om leren leuk en boeiend te houden. Ook wij experimenteren met verschillende leervormen en hebben onlangs onze nieuwste serious game ‘de Datadropping’ geïntroduceerd: een voorbeeld van leren door middel van spel. Meer weten over de DataDropping? Check www.datadropping.nl of stuur mij een e-mail: douwe.vanderzee@vandamdatapartners.nl

Bronnen:

Meer over Charles Jennings en 70-20-10-leren: The 70:20:10 Model – A different view of work, performance and learning (702010institute.com)

Meer over David Kolb: Kolb’s Experiential Learning Theory & Learning Styles – Educational Technology

Deel via

Solliciteren

Vul hieronder jouw gegevens in om te solliciteren.

Inschrijven

Training Inleiding Power BI

10 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Communicatie en Storytelling

3 november

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Datagedreven Cultuur en Organisatie

16 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Training Data Ethiek

26 oktober

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training. Voor deze training geldt het speciale actietarief van € 280,- per persoon.

Inschrijven

Leerlijn Datagedreven Werken

Vul hieronder jouw gegevens in en vink de trainingen aan die je zou willen volgen om je in te schrijven voor de Leerlijn Datagedreven Werken. Onze Academy neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om je inschrijving te bespreken.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Offerte aanvragen

Vink hieronder de door jou gewenste configuratie aan en vul je contactgegevens in. Onze Business Consultants nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Inschrijven

Vul hieronder jouw gegevens in om je in te schrijven voor de training.